Glad sommar och en intellektuell höst önskar Svensk TidskriftFör de flesta av oss har pandemin inneburit att vi varit mer stationära än vanligt och kanske hunnit läsa mer. Förhoppningsvis kommer det att gå att resa igen snart. Svensk Tidskrift har under pandemin underhållit sina internationella kontakter digitalt och läsarna har fått ta del av flera nya skribenter från våra nätverk, skriver Anders Ydstedt.

I år fyller Svensk Tidskrift 110 år. Det är en pigg 110-åring som varje fredag, oavsett hälsoläget i Sverige och världen, bidrar med många läsvärda texter. Jubileumsåret fyller vi med olika aktiviteter. Vi har kompletterat vår årsbok för 2020 med ett boksamtal och vi har haft två webbinarier i serien Free Market Road Show. Vi fortsätter vår serie med texter i Gösta Bohmans anda och efter sommaren kommer det mer spännande saker.

Inte minst vårt engagemang som svensk partner till Free Market Road Show och konferensen European Resource Bank har byggt våra nätverk. Här är några trevliga resultat av våra kontakter under året:

Svensk Tidskrift presenterade häromveckan boken Förebilder och Syndabockar – Synen på rika i Sverige och andra länder av vår tyska krönikör Rainer Zitelmann. Författaren skriver själv om boken här och det spännande boksamtal vi arrangerade med Tove Lifvendahl och Stig-Björn Ljunggren kan ses här. Information om hur man beställer boken finns här.

Zitelmann avslutar boken med att citera Ayn Rand om rika är dåliga på att bekämpa de fördomar som riktas mot dem och trots att de ekonomiska resurserna finns är dåliga på att exempelvis finansiera forskning om fördomar. Ayn Rands beskrivning av företagare från 1961 känns enormt aktuell i dessa tider av woke capitalism: ”Från att har varit den modigaste gruppen i historien har företagare långsamt förvandlats till människor som motiveras av kronisk rädsla i alla sociala, politiska, moraliska, intellektuella aspekter av sin existens.”

Jag ser Zitelmanns insats, som en företagare som finansierar forskning om fördomar mot rika, som ett rakt svar på denna uppmaning. FA Hayek skriver i Frihetens grundvalar att ”Den ekonomiskt oberoende individen är ännu viktigare i ett fritt samhälle när han inte är sysselsatt med att använda sitt kapital för ändamål som inte ger någon materiell avkastning”. De flesta tänker nog då på filantropi men Hayek menar att det är viktigt att det finns individer som kan backa upp sina åsikter även finansiellt, inte bara inom de sköna konsterna, utbildning och forskning, naturskydd och bevarande av historiska minnesmärken utan framförallt när det gäller spridning av nya politiska, moraliska och religiösa idéer. Om minoritetsåsikter ska få en chans krävs det någon kan stödja dessa. Zitelmann om någon gör precis detta.

Ett bra tillfälle att delta i samtal om nya idéer är att åka på konferens.  Svensk Tidskrift är än en gång mediapartner till en Österrikisk konferens i Österrike. Den 4-5 november arrangeras den tionde konferensen i serien ”The Austrian School of Economics in the 21st Century” i Wien av Austrian Economics Center tillsammans med den argentinska tankesmedjan Fundación Internacional Bases. Temat för årets konferens är frihandel, öppen ekonomi och hur vi kan skapa gynnsamma förhållanden för entreprenörskap och innovation. Konferensen hålls hos Österrikes Nationalbank (OeNB) och huvudtalare blir Jeff Booth från Kanada, Hannes Gissurarson från Island, Agnieszka Plonka från Polen och Mark Skousen från USA. Välkommen att delta och skicka in ett förslag till presentation, läs mer här.

Svensk Tidskrift är inte bara Sveriges enda liberalkonservativa veckotidskrift och förlag. Vi är också en stiftelse och denna har nu blivit medlem i Atlas Network som är ett globalt nätverk av organisationer som arbetar för ”en fredlig värld där principerna om individuell frihet, äganderätt, en begränsad stat och fria marknader är säkrade av rättsstatsprincipen”.

Det finns mycket man kan säga om svensk politik år 2021, den havererade regeringen och spelet kring att få ihop en ny regering. Låt oss här konstatera att det finns både behov och efterfrågan på långsiktig liberalkonservativ ideutveckling och opinionsbildning. Här finns Svensk Tidskrift i allt fler kapaciteter. Men nu tar vi semester!

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift