Gästledare
Gårdagens ungdom larmar i dag

I nästan varje svensk debattör finns en liten Sokrates som ser förfallet hos dagens ungdom. Men de borde istället vara tacksamma över den kunskap och det driv som finns hos generation Y, menar Josefin Strömberg.

I antikens Grekland larmade Sokrates:

”Våra dagars ungdom uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, har ingen respekt för äldre människor och pratar när den borde arbeta. De säger emot sina föräldrar, skryter på bjudningar, glufsar i sig maten och tyranniserar sina lärare.”

I (nästan) varje svensk debattör finns en liten Sokrates. I alla fall finns det en i Ana Udovic som intervjuas i Dagens Nyheter 27/4 angående sin bok ”Generation Ego: Att fostras i en narcissistisk kultur”. Men hon har blandat ihop narcissism med handlingskraft.

”Om du hela tiden hör att du kan bli precis vad du vill och att du har enorma valmöjligheter, då blir du också mer intresserad av vem du är och vart du ska.” Detta ska alltså känneteckna den narcissism som driver unga. De saknar empati och tänker bara på sig själva, menas det. Istället vurmas det för en återgång till kollektivismen, där beslut togs i förhållande till hur det påverkade gruppen.

Udovic är varken den första, den enda, eller den sista som tycks se förfallet hos dagens ungdom. Till stor del är det föräldrarnas fel menar hon, som tutar i sina barn att de kan jobba med vad de vill trots att det är ”stenhård konkurrens”.

Kritik riktas mot den entreprenöriella kulturen som finns i dag. Där sätts tilltro till att om du bara jobbar hårt så kommer du dit du vill. Kritikerna framhåller snarare att unga är offer för sina sammanhang, och ingen kan ta sig ur sin situation utan att hela strukturen för samhället förändras.

Barn ärver sina föräldrars förmögenhet och ägodelar, men visionen är att barn i Sverige inte ska ärva sina föräldrars sociala problem. Historiskt sett och jämfört med andra länder kan vi vara stolta över att Sverige varit ett land för välståndsresor. Statistiken visar dock fortfarande tydligt att barn som föds in i familjer med sociala problem även själv löper betydligt större risk än andra att gå i samma fotspår.

Politiken kan göra mycket, och har ofta välvilligt också gjort just det. Att diktera vilka familjer barn föds in i har dock sina uppenbara begränsningar. Både arv och miljö påverkar människor men kan inte vara identiska för alla. Just därför är det viktigt med en uppmuntrande kultur som tror på människans möjlighet att frigöra sig från sin bakgrund.

Dagens unga saknar inte empati. Att ha fokus på sig själv hindrar inte samhörighet eller respekt för andra. Det ständiga larmandet om den förfallna nya generationen är tröttsamt, särskilt när antalet engagerade och framgångsrika 90-talister imponerar.

En kultur som uppmanar alla att jobba hårt för det de vill uppnå är snarare att förespråka, och det är just den kulturen som genomsyrar dagens unga. Snarare bör övriga vara tacksamma över den kunskap och det driv som finns hos generation Y.

Bäst av alla har dock Sokrates det. Han vilar lugnt i sin grav, förvissad om att Udovic så starkt förvaltar hans oro.

josefin_strombergJosefin Strömberg studerar på Sciences Po i Lille, Frankrike, har varit deltidspraktikant hos Christofer Fjellner under våren, och går SNB:s skribentskola. Hon driver även det kvinnliga nätverket Linwin.