Frågan som medierna aldrig ställer om arbetslösheten

Varje dag publiceras artiklar och inslag i svenska medier om arbetslösheten. Men belysning av att arbetslösheten skulle kunna minska genom åtgärder som ökar företagens förmåga att anställa saknas helt. Visst är vissa medier ganska ointresserade av företagarfrågor. Men även de som rapporterar mycket om företagare lägger fokus på andra aspekter än deras betydelse för minskad arbetslöshet. Det skriver Mats Olin.

Alla vet att lösningen på arbetslöshet handlar om fler nya jobb. Ändå ställs frågan ”Vad kan göras så att företagen anställer fler?” nästan aldrig av nyhetsmedierna.

Varje dag publiceras artiklar och inslag i svenska medier om arbetslösheten. Frågan belyses ur en mängd perspektiv, exempelvis hur stor arbetslösheten är, hur arbetslösheten hänger ihop med Sveriges ekonomi, stöd för arbetslösa, hur arbetslösa försöker få jobb eller hur det är att vara arbetslös. Man rapporterar också ofta att enskilda företag anställer eller säger upp. Men däremot saknas nästan totalt belysning av att arbetslösheten skulle kunna minska genom åtgärder som ökar företagens förmåga att anställa.

Det är en märklig nyhetsvärdering eftersom det krävs två sökande för att ett jobb ska uppstå: en som söker arbete och en som söker medarbetare. Varför finns inte det senare på Medie-Sveriges karta? Det enklaste svaret är kanske att det beror på att det saknas nyheter på detta område. Politiker levererar mest förslag som är riktade till de arbetssökande, men mer sällan förslag som påverkar företagens förmåga att anställa. Men det är inte hela sanningen. Ibland saknas nog också nyfikenhet.

Visst är vissa medier ganska ointresserade av företagarfrågor rent generellt. Men även de som rapporterar mycket om företagare lägger fokus på andra aspekter än deras betydelse för minskad arbetslöshet.

Medieanalysföretaget Second Opinion har på uppdrag av Svenskt Näringsliv undersökt om frågan om vad som skulle få enskilda företag att anställa fler förekommer i de breda nyhetsmedierna och hur den då speglas. Förekommer det att media frågar en företagare vad som skulle få denne att anställa ännu en medarbetare? Utreder media vilka politiska åtgärder som skulle leda till att företagen efterfrågade fler medarbetare?

Vi har sökt efter artiklar på webbplatser för ett stort antal dagstidningar, både landsortspress och storstadspress och använt sökorden ”företag”, ”nyanställning” och ”arbetslöshet”.

Slutsatsen är att det under april och maj 2010 nästan inte förekommer artiklar som reder ut frågeställningen ”Vad kan göras så att företagen anställer fler?”. Företagens jobbskapande är en icke-fråga för svenska nyhetsmedier. Som läsare kan man ledas att tro att företagens jobbskapande är opåverkbart. Utbudet av arbetstillfällen är medias blinda fläck.

Second Opinion har under perioden funnit framförallt fyra typer av artiklar om företagare och arbetslöshet:

1. Artiklar om rankningar och prisutdelningar. Det blir ofta nyheter när kommuner och organisationer delar ut priser till företag för t ex att de vuxit snabbt. Även rankning av kommuners företagsklimat bereds plats i media.

2. Artiklar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder och politiska utspel riktade till arbetslösa. Utgångspunkten kan till exempel vara hur man som arbetssökande blir mer attraktiv att anställa.

3. Undersökningar och statistik för arbetsmarknad och företagande där man till exempel speglar prognoser om företagens efterfrågan på arbetskraft.

4. Artiklar som lyfter fram företagaren och entreprenören som person.

Second Opinion har intervjuat en nyhetsredaktion om vad bristen på företagarperspektiv på arbetslösheten kan bero på. Nyhetschefen på Hallandsposten menar att de har små resurser till näringslivsbevakning och att man inte kan ta med allt av utrymmesskäl.

Ett typiskt exempel i Hallandsposten är en artikel den 10 juni som reder ut hur arbetslösheten kan komma att utvecklas för de unga i Hylte. Man kommer bland annat fram till att det beror på hur många av ungdomarna som slutar skolan som kommer att bo kvar i kommunen. Ju fler som bor kvar desto större arbetslöshet, är kontentan. Det spelar förstås roll och det kan vara ett perspektiv, men det är ett typiskt exempel på avsaknaden av ett annat perspektiv: företagens förmåga att anställa.

Mats Olin är grundare av medieanalysföretaget Second Opinion.