En handledning i försvarsfrågan

 
I Svensk Tidskrifts serie om försvarsfrågan vill vi ge utrymme åt både dåtid och nutid, och en hel del framtid. Åt materielanskaffning, personalförsörjning, planeringshorisonter, vapenslag, geopolitik, missioner, juridik, doktrin, internationella samarbeten och naturligtvis en hel del ekonomi.

Vad är det som skett med svenskt försvar och med vår omvärld? Hur ser läget ut på regementen och flottiljer? Hur eftersatt är den civila kris- och krigsberedskapen? Och hur kommer framtidens försvar egentligen att gestalta sig?

Vi öppnar upp för politiker, officerare, soldater och sjömän, policyexperter, industrirepresentanter, debattörer, dissidenter och historiker att beskriva sin verklighet, i hopp om att bli lite klokare och bidra till en något lite bättre underbyggd försvarsdebatt.

Läs alla delarna i serien nedan:

Försvarsfrågan: Nutid, dåtid och framtid av Amanda Wollstad

Försvarsfrågan: Det civiliserade kriget är ett omöjligt ideal av Daniel Bergström

Försvarsfrågan: Krig är fred. Anfall är försvar. av Patrik Oksanen

Försvarsfrågan: Ett starkt försvar för att säkra freden av Hans Wallmark

Försvarsfrågan: Krig i Europa av Gunnar Hökmark

Försvarsfrågan: Ett försvar du kan lita på av Mikael Oscarsson

Försvarsfrågan: Det finns inga enkla lösningar av Samuel Dalevi

Försvarsfrågan: Kartan och verkligheten – fem lärdomar för försvarspolitiken av Andreas Braw