Hur får vi Europa på fötter igen?

Det var temat för det seminarium som hölls i måndags i samarbete mellan Timbro och Svensk Tidskrift som ett av 35 stopp i den kringresande Free Market Road Show. Se hela filmen här.

Oturligt nog fastnade hälften av talarna i Spanien, på grund av flygproblem, men fem inbjudna gäster från Sverige och USA räckte väl för en diskussion som spände från välvilliga diktatorer till franska taxiregleringar.

Huvudtalare var Charlotte Bohman, investerare och generalsekreterare för Hand in hand. Hon lyfte fram entreprenörskap som nyckeln till tillväxt. Tvärtemot vad många tror handlar det inte alltid om teknologiska uppfinningar, menade Bohman och exemplifierade med IKEA, H&M och Linas matkasse.

Bohman tog också upp olika utmaningar som entreprenörer möter. Visst är tillgången till kapital viktigt, men ännu viktigare är samhällets attityder till företagande, menade hon. Framför allt pekade hon på vikten av att som entreprenör knyta ett bra team till sig. Här blir lagar och regler som rör anställningar ett problem. De gör det svårt att hitta rätt folk och att bli av med en person som inte passar blir dyrt och komplicerat.

– Om våra amerikanska vänner förstod hur det verkligen fungerar i Sverige och Europa skulle de bli förvånade över hur svårt det är.

Dan Mitchell, senior fellow vid den amerikanska tankesmedjan Cato pekade på skattepolitiken som Sveriges stora problem. I Index of Economic Freedom rankas Sverige på plats 120 av 152 länder när det gäller skattepolitiken.

– Det är här Sverige gör ett jättedåligt jobb, sa Mitchell.

På frågan vad som är Europas främsta problem menade Mitchell att skatterna är ett stort problem i flera länder i norra Europa, medan det längre söderut tillkommer problem som rör äganderätt, brist på lagstyre och regleringar.

Staffan Wennberg, ordförande i World Taxpayers Association, lyfte fram de stora offentliga utgifterna, kring 50 procent av BNP som ett viktigt problem för många europeiska länder.

– Det ni pekar på är behovet av grundläggande, genomgripande reformer, sa Christian Sandström, docent vid Chalmers och knuten till Ratio.

Han lyfte fram bristen på jobbskapande, till stor del orsakat av höga skatter.

– Under perioden 1950 till 2005 så skapades inga nya jobb netto i den privata sektorn i Sverige. Och jag skulle bli mycket förvånad om det ser annorlunda ut i andra europeiska länder.

Panelen diskuterade också möjliga reformer och framför allt förebilder. Här lyftes ett flertal länder fram som intressanta ur olika aspekter; Schweiz, de baltiska länderna, Hong Kong, Nya Zealand och Australien.

Se hela seminariet här.

Maria Eriksson är chefredaktör för Svensk Tidskrift.