Fantomsmärtor i SverigeEn människa mister en arm.
Känner länge smärta i den förlorade kroppsdelen.
Fantomsmärtor. Men hon vet att armen är förlorad.

En organisation tappar många medlemmar.
Kan också drabbas av smärta.
Men har inga känslor.

Känslor har de kvarvarande medlemmarna.
De rätar ibland på ryggen, bråkar inbördes.
Låtsas att de är lika många som förr.
Fortsätter som om ingenting hänt. 
Dömer ut andra.
Det som förlorats ska återvinnas.

På den gamla tiden i Sverige.
Statskyrkan var statskyrka.
Det statsbärande partiet bar staten.
Det folkliga partiet var liberalt.

Sedan dess har något hänt

Fantomsmärtor är spöklika. Och verkliga.
Omgivningen observerar dem.

Veckopoeten