2020 – Året som ställdes inI mars 2020 stängde världen ner, och vi är ännu långt ifrån en återgång till det normala. Det är ett annorlunda år som sammanfattas i Svensk Tidskrifts årsbok för 2020, skriver Amanda Wollstad.

Den påbörjade vaccinationen ger hopp, men den kommer att ta tid. Och även när smittan dör ut eller på grund av vaccin och flockimmunitet utvecklas till en någorlunda normal säsongsinfluensa kommer vi lida av sviterna.

Människor som har blivit sjuka och dött. Den ekonomiska recession som följer i isoleringens spår. Stängda gränser. Ökat misstro, människor och stater emellan. Och insikten att våra hårdvunna grundläggande friheter – att röra oss fritt, mötas, driva företag, till och med att gå ut när vi önskar – väger lätt i tider av kriser och populism.

Pandemin, dess konsekvenser och eftersatt krisberedskap är också ett bärande ämne bland texterna i årsboken. De berör allt från kåserier om att passa på att avskaffa alkoholmonopolet till varningar om vad restriktionerna kommer får för konsekvenser för politik, äganderätt och sportskytte.

Men i vanlig ordning spretar ämnena, och gott så. Svensk Tidskrift strävar efter att vara en bred kyrka, med högt i tak. Under ett år då kulturen lidit svåra kval är det kanske viktigare än någonsin att tala om dess betydelse för vårt välmående och civilisation. I kristid behöver vi studera vår historia och lära av de som gått före.

EU diskuterades – som vanligt – alldeles för lite och för ytligt i huvuddelen av svensk media, vilket Svensk Tidskrift – som alltid – försöker hjälpa till att väga upp. Ideologi och ett tydlig kompass blir än viktigare när vi ska navigera i svåra tider utan att offra människovärde och frihet. Och en av årets mest intressanta replikväxlingar har varit den mellan Daniel Klein och Deirdre Nansen McCloskey, om kristendomens inverkan på liberalismens framväxt.

Årsboken innehåller som vanligt en text vardera författad av våra tjugo mest lästa skribenter under året, publicerade i kronologisk ordning. Därutöver innehåller boken ett urval av vår tecknare Hans von Corswants briljanta alster från året som gått, och några av vår mystiske Veckopoets tänkvärda rader.

I väntan på att åter få träffa våra kära skribenter och läsare över ett glas vin och en hög böcker bjuder vi in till digitalt bokprat den 26 maj. Skriv upp datumet redan nu – mer info kommer.

Läs mer och beställ Svensk Tidskrift 2020 – Året som ställdes in på vår förlagssida.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskift

Förra årets mest lästa författare i Svensk Tidskrift är, i kronologisk ordning:

Christian Braw
Olof Ehrenkrona
Amanda Wollstad
Erik Lakomaa
Örjan Hultåker
Magnus Dahl
Gunnar Hökmark
Sten Niklasson
Per Heister
Samuel Jonsson
Anders Ydstedt
Pia Clerté
Peter J Olsson
Deirdre Nansen McCloskey
Krister Thelin
Rebecca Weidmo Uvell
Daniel Bergström
Hannes H. Gissurarson
Claes Sjölin
Sara Skyttedal