Exit AKB

Huruvida vi ens sett slutet på början av Moderaternas kris beror helt på hur partiet agerar nu konstaterar Anders Ydstedt, och föreslår en återgång till politiken.

Det har redan pratats för mycket om Anna Kinberg Batras person, så här kommer några korta ord om framtiden istället. Låt oss därför hoppas att debatten inför och på kommande partistämma fokuserar mer på politikens innehåll.

Oavsett hur den nya ledningen för moderaterna ser ut bör den öppna upp stämmorna för motioner, för politisk debatt och för styrande beslut i sakfrågor. Då vilar ansvaret för politik och partiets resultat både på ledning och medlemmar istället för på en enda person.

Detta har förvisso varit omodernt ett tag, men kanske kan det bli ett nytt vinnarkoncept? Helt klart skapar det i alla fall efterfrågad tydlighet i politiken.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift