”Ever closer union”Det är en fin klubb.
Här samarbetar vi alla. Alla!
Vi är som en riktig hub,
Med många att sammankalla. Sammankalla!

Det är svårt att komma in.
På målsnöret kan en kandidat falla. Falla!
Men med rätt attityd i sinn’,
Kan snart alla välkomstsången tralla. Tralla!

Men om det är svårt att komma in,
Så är det ett ringa problem. Problem!
Jämfört med att tala latin,
Och inte längre bära klubbens emblem. Emblem!

Därför krävs att villkoren för att träda ut
Är sådana att ingen kommer på den tanken. Tanken!
För hur skulle det då se ut,
På det egna kontot i banken. Banken!

Här ska ingen enkelt släppas tillbaka över bron
Det är mycket viktigt. Viktigt!
Att förlora en medlem är ett angrepp på den egna tron.
Det motiverar även nya hinder kortsiktigt. Kortsiktigt!

Så britterna må rösta hur de vill.
Det får de gärna. Gärna!
Vi står under inga omständigheter still.
”Ever closer union”. Vi följer hoppets stjärna. Stjärna!

Veckopoeten