Essätävlingen avslutad

Svensk Tidskrifts essätävling på temat ”Efter finanskrisen: Marknadsekonomins renässans eller …?”, i samarbete med Arvid Lindmans 60-årsfond, är nu avslutad.

Svensk Tidskrift tackar alla deltagare för intressanta essäer. Det vinnande bidraget kommer att presenteras under våren.