En hyllning ur arkivet

I samband med Mats Johanssons sextioårsdag släpptes ett specialnummer av Svensk Tidskrift helt tillägnat hans gärning. Det var en hyllning han uppskattade mycket, och i sorgen efter hans bortgång är texterna väl värda att läsa om.

Grattis Mats Johansson önskar Svensk Tidskrift av Redaktionen
En enträgen röst för frihet av Markus Uvell
Moderaterna fortsätter att förnyas av Jessica Polfjärd
Högerpressen som bildningsbärare av Martin Tunström
En borgerlig utpost i norr av Nils Johan Tjärnlund
Den dolda alliansen av Hans Wallmark
Chef på sitt eget sätt av Cecilia Brinck

I Svensk Tidskrift finns dessutom många av Mats egna kloka ord att läsa, och läsa igen.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift