Arvet efter Mats Johansson

Mats Johanssons insatser för svensk politik och debatt är omvittnade, inte minst veckan som följt på hans bortgång. Anders Ydstedt bidrar med en redogörelse för hans ovärderliga insatser för Svensk Tidskrift.

Många har veckan efter Mats Johanssons bortgång vittnat om hans stora betydelse på flera olika områden. Som chefredaktör på Svenska Dagbladet, som Timbro-chef och inte minst i politiken på senare år där han öppnat upp ögonen för många, särskilt yngre, för vikten av utrikes- och säkerhetspolitiken. I samhällsdebatten är hans insatser för ökad insikt om hur utvecklingen i Ryssland påverkat det säkerhetspolitiska läget förmodligen det viktigaste bidraget på senare år. Hans Wallmark skriver mer om Mats Johansson många, viktiga och goda insatser här.

Som efterträdare till Mats som ordförande för Svensk Tidskrift kan jag instämma med alla fina ord men skulle också vilja lägga till några om Mats avgörande roll för Svensk Tidskrift. Utan Mats hade Svensk Tidskrift inte sett ut som den gör idag och inte haft den vitalitet och utveckling som den fått med allt fler skribenter och läsare. Kanske hade tidskriften överhuvudtaget inte funnits om inte Mats Johansson tagit kommandot. Så här ligger det till:

Efter att pappersupplagan av tidskriften lades ned 2004 återuppstod tidskriften på nätet under åren 2006-2007. Man kan hitta gamla nummer som det ovan och som bäst måste man nog betrakta dessa år som en trevande start på nätet. När Mats kom in i bilden som ny ordförande år 2008, tillfördes så mycket energi, bestämda uppfattningar om vad som behövdes och en tydlig vision. Dagens Svensk Tidskrift är mycket ett resultat av Mats önskemål om en webbplats som ser ut som en tidning med tydliga spalter. Förståelsen för svårigheterna att anpassa dåtidens CMS-system för detta var begränsade, desto större tilltron till att vi som höll i projektet skulle lyckas.

Med Mats vid rodret utvecklades tidskriften. Veckovis utgivning startades, många nya skribenter engagerades och själv tillhörde Mats med sin vassa penna de allra flitigaste skribenterna. Men han bidrog inte bara själv med texter, han jobbade hårt på att få fram nya skribenter. Fler än jag kan nog vittna om hur Mats under sina år som ordförande utnyttjade alla tillfällen att uppmana fler att skriva. Jag blev därför minst sagt förvånad när jag vid ett möte 2011 med Mats Johansson och HB Ekström blev tillfrågad om att ta över tidskriften. Senare förstod jag att Mats hade nya spännande planer med tankesmedjan Fri Värld och säkerhetspolitiken, som låg honom så varmt om hjärtat. När Svensk Tidskrift och Fri Värld genomförde ett redaktionssamarbete under år 2014 brukade vi skoja om att Fri Värld skrev om den ofria världen och Svensk Tidskrift om resten. Mats visste att prioritera.

Men Mats Johansson lämnade aldrig Svensk Tidskrift. Han hörde ofta av sig med tips, synpunkter och skarpa artiklar – ibland ganska barskt – men alltid välmenande. ”Johansson” sa han i luren eller så skickade han mail, och hände inget så kunde man utgå från att det kom en påminnelse någon dag senare. Dessutom fortsatte han att vara en flitig skribent. Mats Johanssons bortgång är en stor förlust för så många; familj, vänner och för svensk samhällsdebatt. Rollen för Svensk Tidskrift idag, som Mats lade grunden för, är att vara en ständig uppmaning till politisk idéutveckling. Här lever Mats Johanssons insatser vidare.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift