Elise Claeson; Jätteproppen Ellen regerar


2003


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Jätteproppen Eller
l av Elise Claeson
Är den patriarkaliska jätteproppen Orvar på väg att ersättas av sin matriarkaliska motsvarighet, jätteproppen Ellen? Har Ellen redan tagit makten över politiken? Och måste
män i så fall bli kvinnor för att komma in i framtidens riksdag?
’ ’
JAG SPÅR EN UNDERGÅNG av mannens maktsfär. Kvinnorna tränger
ut männen som får en mer osäker
bild av sin roll”.
Könsrollskonsulten Ingemar
Gens svarade tvärsäkert på den
retoriska frågan varför kvinnorna tar makten (SvD 8.10).
Som skapare av ett riksbekant könsrollsprojekt vid dagisen Tittmyran och Björntomten i Gävle har han aktivt
. medverkat till mannens feminisering. Dagispojkarna fick
lyssna på Mozart och massera varandra (flickorna fick
hoppa från bord och ryta som lejon).
Svenska pojkar klarar sig sämst i skolan i Europa,
påstår Unesco (DN 6.11). De hoppar av i förtid från en
I EMU-folkomröstningen var kvinnorna en avgö-
rande väljargrupp för nej-sidan. 57,7 procent av kvinnorna röstade nej mot 45,8 procent av männen (valresultat: nej 55,9 procent).
KVINNORS VÄRDERINGAR STYR
Samtidigt härjar riksfeministerna Gudrun Schyman och
Margareta Winberg oförtrutet på om kvinnabristen i
börsbolagens styrelser.
Men det är mest ett spel för gallerierna. Feminismens
elittrupper talar numera med små bokstäver om kvinnors makt i politiken. Där har slaget redan vunnits. Den
svenska politiken styrs numera av en kvinnamajoritets
värderingar. Det genompolitiserade svenska samhällets
” SAP :s ti llväxtrådslag är
skola som premierar flitiga och
snälla flickor. Flickor får oftast
högre betyg. ”Vi gör pojkarna
omöjliga och formar dem redan när
de är små med våra attityder”, säger
jämställdhetspedagogen Kajsa
Wahlström.
viktigaste maktarena kan sägas vara
i feminina (feministiska?) händer.
Jätteproppen Eliens händer. De
arbetarrörelsens försök att lystna blickar som kastas på börsbolagen betyder inte så mycket. Det
komma till tals med Ellen.” är i ’politiken som makten över
Dessa samtida tecken i landets största morgontidningar visar att något håller på att hända med våra könsrollers roller i samhället. Men vad? Har feminismen slutgiltigt segrat? Är välkända patriarkaliska jätteproppen
Orvar på väg att lösas upp och ersättas av- vad? En
kvinnlig motsvariget – kanske matriarkaliska, jätteproppen Ellen?
Hur blev det så? Svaret finns i det genompolitiserade
svenska samhället.
”Politiken är den enda maktarena som finns för kvinnor”, förklarade statsvetardocenten Lena Wägnerud vid
ett regeringsseminarium om valdeltagande och syftade
på kvinnors stadigt ökande valdeltagande under 1900-
talet. Vid valet 2002 röstade 82 procent av kvinnorna
mot 78 procent av männen. Kvinnor lever längre och är
väljare under längre tid än männen. 45 procent av riksdagsledamöterna är kvinnor. Regeringen är till hälften
kvinnor.
IIISvensk Tidskrift 12003, nr 61
svenska sinnen börjar.
Docent Wägneruds forskning visar att typiskt kvinnliga politikområden som socialpolitik, sjukvård, barnomsorg blivit centrala i den politiska debatten och
beslutsprocessen. Kvinnors höga valdeltagande har
påverkat politiken. Dessutom påverkar politiken kvinnors liv mer än mäns. Kvinnorna finns i offentlig sektor. Det är ingen slump att mantrat vård-skola-omsorg
blivit politikens hjärtpunkt.
Typiska manliga politikområden som skatter, samhällsekonomi, näringspolitik har svårare att få gehör
bland väljarna. Väljarna röstar som om de vore kvinnor.
En majoritet av väljarna är ju kvinnor. Den som vill
vinna val måste vinna kvinnornas hjärtan. Eller de feminiserade männens.
Göran Perssons tillväxtagenda är en typisk manlig
agenda som blir svårsåld. Den röd-gröna kvinnamaffian
i svensk politik vägrar envist att ta till sig manligt ekonomistiska argument. Rödgröna jätteproppen Ellen jobregerar
Manliga män och kvinnliga
kvinnor? Romare rövar bort
sabinska. Giambologna, 1582
bar oftast i offentlig sektor och är narkotiskt beroende av välfärdstrygghet
via högskattesamhället. Hon har aldrig
velat förstä att svensk välfärd vilar på
den tillväxt som skapats av små och
stora företag. I hennes värld skapas välfärd av goda politiker, ofta goda kvinnliga, gärna feministiska politiker.
I feministisk retorik beskrivs
näringlivet som en patriarkalisk sandlåda. Men även företagen har blivit
feminiserade. Ekonomijournalisten
Benjamin Hunt beskriver i ”The Timid
Corporation”( Wiley&Sons, recenserad
9.10 i www.smedjan.com av Waldemar
Ingdahl) hur företagen blivit allt mindre riskbenägna, de söker oftare tryggheten i status quo än otryggheten i tillväxtskapande nysatsningar. Vad är det
om inte näringslivets egen värd-skolaomsorgsagenda – det snälla, etiska
företaget. Fler kvinnor i bolagsstyrelserna skulle förmod ligen förstärka
kapitalismens trygghets- och snällhetshetsnoja. Direktörsproppen Ellen?
FEMINISTISK MODER SVEA
Ellen är ofta 40- eller 50-talist, ofta en
medkännande akademiker i vår mest
välutbildade generation. Hon är ett
barn av -68 och har aldrig lämnat den
världsbild som grundlades i vänsterfeminismen. För henne kommer nästan
allt ont frän kapitalismen och manssamhället. Euron blev en symbol för
allt som hotar den goda svenska kvinnovärlden.Folkhemmet har blivit ett
Alla Kvinnors Hus. En partistaten är
egentligen en kvinnostat, en statsfe- (/)
)::>
:s:
:c
)::> :
rrm
lSvensk Tidskrift l2oo3, nr 6111
w
—-’
—-’
’c::(
I
:::2:
c::(
Vl
ministisk Moder Svea. Per-Albins och PaJmes utopiska
starka samhälle har koloniserats av den utopiska feminismen, som tror att könet är en social konstruktion.
Ett perfekt par.
Svensk socialdemokrati och svensk feminism föreHockeystjärnan Börje Salming satsar pengar på ett
hem för bortsprungna kattor.
En attraktiv svensk man med makt tycks helst av allt
vilja likna en kvinna. I VeckaRevyns lista över de snyggaste männen återfinns mest späda ynglingar med
”Svensk socialdemokrati
nas i tron på att politiken kan skapa
det perfekta samhället. De förenas
också i tron att det goda och trygga
samhället skapas av en viss sorts
människor- de Goda. Som till stor
del är medkännande kvinnor i
offentlig sektor – det vill säga
genussocialisten Ellen.Kvinnokolonins trygghetsnarkomaner kommer
att säga nej till tillväxtagendan-om
inte något radikalt inträffar. SAP:s
örhänge, hästsvans och rakade
kroppar. Maktens män vill helst
inte tala om manliga ting, som
och svensk feminism förenas kapitalavkastningskrav, vinst och
lönsamhet. De vill vara lika vackra
i tron på att politiken och goda som kvinnor.
statsfeminismens problemformuleringsmonopol har inte bara förändrat den svenske mannen utan
också den svenska samhällsekonokan skapa det perfekta
samhället.”
tillväxtrådslag är arbetarrörelsens försök att komma till
tals med Ellen. Men rådslaget riskerar att uppfattas som
ett patriarkaliskt-kapitalistiskt övertalningsprojekt a la
EMU. Sånt älskar rödgröna jätteproppen Ellen att sätta
stopp för. För Ellen vet att få idag öppet vågar ifrågasätta den goda kvinnakyrkans budord. Dess översteprästinnor, typ Linda Skugge, slår oss genast på fingrarna i Expressen om vi tänker fel.
Politiken och hela samhällslivet har feminiserats.
statsfeminismen har blivit vår tids statsreligion, ett
opium för folket. Makten måste anta kvinnliga värderingar för att vinna legitimitet och tilltro. Män som
vill få makt måste bli reservkvinnor. Arketypen är
Bengt Westerberg som slutade driva marknadsliberala
frågor när han blev partiledare, började hylla den jämställda välfärdsstaten och utnämndes till ”årets feminist.”
MODERAT OMVÄNDELSE
Nu vill moderaternas Fredrik Reinfeldt gå i Westerbergs
min.
Manlighetens utförsbacke har förenats med Sveriges
utförsbacke i välståndsligan. När vi mest av allt behöver
manligt kraftfull tillväxt-aktion tävlar maktens män om
epitetet ”årets feminist”.
Allt fler talar om behovet av en terminator, en frälsare, i svensk politik.
Arnold Schwarzeneggers seger i guvenörsvalet i Californien ses som en vägvisare. Nya trender lär alltid
komma västerifrån. De californiska väljarna protesterade mot politikens feminisering och valde en superman
till guvernör. Den förre guvernören upplevdes som
”pink”, enligt politiska krönikörer. Han var helt i händerna på en rödgrön röra bestående av feminister, miljöaktivister, fackföreningar och offentliganställda.
Känns bilden igen?
Men världens mest feminiserade land tål nog inte en
manlig terminator, som kommer utifrån.Vår frälsare
måste vara jämlik och vanlig- ”en av oss kvinnor”. En
frälserska, som likt specerihandlardottern Margaret Thatcher gör upp med förstelnade och förtryckande strukfotspår. Under rubriken ”Den radikale moderaten” viker han ut sig i
Dagens Industri (17.10) och aviserar mer satsningar på vård-skolaomsorg och mindre på skattesänk- ”Hela samhällslivet
turer. En revolutionärska som koloniserar och löser upp rödgröna jätteproppen Ellen- inifrån. En medkännande terminatorska som vågar
gå i närkamp med den goda kvinhar feminiserats.”
ningar…De alltför manliga moderaterna måste vinna
kvinnornas röster och inordna sig i statsfeminismens
läror. Annars sänks partistödet. Den hotfulla opposition
som kunde anas i skattesänkarkraven har nu tonats ned.
Enpartikvinnostaten kan andas ut.
Vi bevittnar manlighetens omvändelse under galgen.
Moderaternas Fredrik Reinfeldt jagar könslöneskillnader och glastak i partiet och gillar fredagsmys med
popcorn och läsk.
SE-bankens vd Lars Thunell prioriterar det politiskt
korrekta arbetet med att öka andelen kvinnliga chefer
och styrelseledamöter i näringslivet.
nomakten. Men den brittiskt revolutionära Thatchertypen med dräkt, brosch, hårdsprayat hår och handväska
är osvensk. Här faller vi för foträta skor, lättvättade myskläder och osminkad naturlighet.
Vår svenska revolutionära terminatorska finns säkert
redan mitt ibland oss och bidar sin tid- förklädd till en
alldeles vanlig, blond, osminkad, osprayad småbarnsmamma från en alldeles vanlig villaförort.
Elise Claeson (eliseclaeson@hotmail.com) är frilansskribent.
IIISvensk Tidskrift 12003, nr 61