Digital revolution på väg


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

arbetet). mindre tendentiös och inte så ha en varningstext från socialMillmans bok är väl värd att läsa.
Han är ekonomijournalist och har
skrivit for Forbes, Ba”on’s och The
Institutional Investor. JärnfOrt med
Connollys The rotten heart ofEurope är
boken lika bra men mer pedagogisk,
PER SCHLINGMANN:
proppad med forkortningar och
storpolitiskt skvaller (The rotten
heart… är dock ren njutning for EUoch EMU-konnässörer och 40
procent gockare).
Möjligen borde The Vandals’ crown
Digital revolution på väg
ågon skrev for
ett tag sedan att
det blivit
politiskt korrekt
att vara skeptisk
mot IT; att se faror, snarare än
möjligheter i utvecklingen. Om det
är så, ja då är Nicholas Negropante
och Bill Gates definitivt politiskt
inkorrekta i sina böcker Leva Digitalt
respektive Vägen till framtiden.
De är båda öppet optimistiska infor
den framtid de spår växa fram. Och
det är stora forändringar vi har att
vänta oss, så stora att ordet forändring
är otillräckligt värdeladdat for att
beskriva effekterna av utvecklingen.
sker exponentiellt och att våra liv
kommer att bli digitala. Vår tillvaro,
såväl i arbets- som vardagslivet,
kanuner att vara en funktion av
databitar inte atomer. Bill Gates
kallar den stundande utvecklingen
for en kommunikationsrevolution.
Utvecklingen och spridningen av
tekniken kommer enligt dem båda
att berika vår fritid, lösa upp
geografin, minska användningen av
naturresurserna, ge oss mer kontroll
över våra liv och skapa nya
marknader och nya arbetstillfillen.
För att bara nämna några exempel.
Men de sätter också upp ett
varningens finger. Många kanuner
Negropante menar att utvecklingen att bli arbetslösa, vi kommer att la
Leva Digitalt, av Nicholas Negroponte, Bonniers, 1995
Vägen till framtiden, av Bill Gates, Nordstedts, 1995
48 SVENSK TIDSKRIFT
styrelsen: ”Boken kan vara skadlig
for din hälsa. Särskilt om du är
riksbankschef, finansminister eller
EMU-entusiast som tidigare har haft
hjärtbesvär.”
bevittna digital vandalism på Internet
och intrång i våra privatliv. De
negativa effekterna är dock i hög
grad generationsrelaterade; de som
växer upp i den allt mer digitaliserade
tidsåldern kommer att anpassa sig och
öka sin välfärd, medan de som lever
kvar i industrisamhällets strukturer
kommer att fa svårt att anpassa sig,
såväl kulturellt som kompetensmässigt.
Förklara tekniken
De båda böckernas verkliga
fortjänster ligger dock inte i att
leverera oss for- och nackdelar utan
istället att forklara tekniken och vilka
effekter den kan komma att la på våra
liv. För den som vill forstå – eller
snarare forsöka fa ett hum om – vart
utvecklingen kan leda, rekommenderas dessa böcker varmt.
Negroponte, som är chef for MITs
Medialaboratorium och regelbundet
medverkar i tidningen Wired, är mest
lustfylld att läsa. Han forklarar via en
mängd exempel hur vardagslivet,
arbetet och medierna kommer att
gestalta sig
tidsperioden”.
ibland tyckas
den ”digitala
Var for sig kan de
irrelevanta, men
sammantaget ger hans exemplifierande en sanmnnhängande bild.
Kvalitativ forändring
Riktigt intressant blir Negropante
när han beskriver den kommande
utvecklingen på mediaområdet. Den
stora forändringen blir kvalitativ då
intelligensen i framtiden inte bara
kommer att finnas hos mottagaren
utan också hos sändaren. Det innebär
att medierna utifrån kunskap om dina
intressen, vanor och planer for dagen
kan skapa en nyhetsprodukt som är
anpassad efter dina preferenser. Du
behöver inte välja bland en mängd
material och lämna stora delar (i fallet
med en tidning) olästa. Om
tidningen kommer att vara en
”magisk, millimetertjock, böjbar,
vattentät, trådlös, lätt och lysande
bildskärm” som konuner att se ut
och lukta som en ”äkta” dagstidning,
låter jag dock, av forklarliga skäl, vara
osagt.
Ibland känns dock Negropante
litet väl avlägsen nutiden och det
gäller framforallt när han forsöker ge
en bild av hur digitaliseringen
korruner att påverka våra vardagsliv i
hemmen. Det må vara så att han har
rätt att VI kommer att ha
hushållsrobotar ”som har ben for att
gå i trappor, arnnr for att torka
danm1 och händer for att servera
drinkar” och till frukost kunna äta
bröd på vilket brödrosten via kontakt
med nyheterna brännt in slutkursen
på vår favoritaktie. För min delluktar
det dock litet väl mycket 50-tals
nostalgi. Fast rolig att läsa är han.
Elektroniska motorvägen
Även om grundaren och chefen for
Microsoft, Bill Gates, litet väl ofta
refererar till det egna foretaget är
hans bok definitivt enklare att forstå
och de forändrinar han målar upp,
mer verklighetsnära. Han tar sin
utgångspunkt i effekterna for såväl
näringslivet som for enskilda
individer och beskriver det
revolutionerande produkter som
Video På Begäran, elektronisk
shopping och s k plånboksdatorer.
Det sistnänmda är en dator som ryms
i fickan och som innehåller en rad
funktioner, exempelvis möjligheten
att skicka fax och e-post, tillgång till
elektroniska pengar och plats for en
ofantlig mängd infonnation.
Han varnar for uppfattningen att
SVENSK TIDSKRIFT
spridningen av tekniken kommer av
sig själv och dänned skulle vara
given. Hur väl informationsteknologin kommer att spridas är en
direkt funktion av framgången for
den elektroniska motorvägen.
Mer effektiv
Gates for också ett mycket intressant
resonemang om informationsteknologins effekter på ekononamin
– och då menar jag inte hur
arbetslivet forändras utan hur
marknadsekonomin konuner att bli
mer effektiv. När köparna och
säljarna möts på nätet korruneralla att
ra ungefår samma villkor därfor att
infornntion om utbud och priser blir
tillgängliga for alla. Marknaderna
expanderar, konkurrensen ökar och
fler marknader närmar sig ett tillstånd
där aktörerna har fullständig
information. Adam Smith skulle bli
belåten. Och den som tror på
marknadsekonomin har all anledning
att se framtiden med tillforsikt an.
Inte minst att döma av foljande ord
av Gates:
”Kapitalismen, som visat s1g vara
det bästa av de ekonomiska system
som prövats, har under det senaste
decenniet tydligt bevisat sma
fåreträden framfor alternativa system.
Informationens motorväg kommer
att forstärka dessa foreträden”.
49