Det är något i Europa som skaverDet är något i Europa som skaver.
Är det de olika visionernas skvader?
Eller de en gång levande utopiernas kadaver?

En allt tätare gemenskap kan värma
Kan befria den som där vill svärma
Något som likt elden lockar den frusne att sig närma.

En allt tätare gemenskap kan även isolera
Kan frysa ut, och som avvikande markera
Den som längtar bort, och då börjar resignera.

Var är Europa och tjuren?
Vart vill Europa bli buren?
Eller kan Europa gå själv, reveljblåsande i luren?

Att vakna upp och göra en dumhet
Är nog sämre än slumrande stumhet.
Då är det bättre att ta vara på tiden
Och bli dess vän, även när den är långt framskriden.

Veckopoeten