Den offentliga misaren


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

JONAS HELLMAN & ANDERS HULTIN:
Den offentliga m tsaren
en offentliga kakan är liten men
säker, brukade
man säga på 70-
talet. Syftet med
forumleringen var att locka människor att ta anställning inom den
offentliga sektorn. Som offentliganställd far du visserligen inte så bra
betalt, men du kan i gengäld vara
säker på att fa behålla jobbet, var
budskapet.
Sedan dess har inte bara den
offentliga lönen blivit allt mindre,
utan de offentliga jobben har även
blivit allt osäkrare.
Maktlöshet
Räknat i kronor och ören är de
besparingar som har genomförts
egentligen inte särskilt stora. Den oro
som många offentliganställda i dag
känner inför framtiden handlar nog
4
väl så mycket om maktlöshet. När
den offentliga sektorn skär ner sker
det ofta godtyckligt. Hänsyn tas inte
till de anställdas kompetens eller hur
väl deras insatser behövs. Och den
som tvingas gå har som regel ingen
annan arbetsgivare inom samma
yrkesområde att vända sig till.
Temat för detta nummer av Svensk
Tidskrift är de offentliganställdas
arbetsvillkor. Gunnar W etterberg,
direktör på Kommunförbundet, visar
att kommunerna trots minskade eller
oförändrade resurser kommer att ha
ett stort nyrekryteringsbehov under
de närmsta åren. Det blir en sned
åldersfördelning bland personalen om
kommunerna bara behåller de gamla
anställda och inte tar in några nya.
Anders Leion på Sifo hävdar att
många som i dag är offentliganställda
har anledning att se på framtiden
med tillförsikt. Undersökningar visar
SVENSK TIDSKRIFT
nämligen att de kvinnliga värderingar
som är överrepresenterade bland de
anställda inom den offentliga sektorn
alltmer kommer att efterfrågas av det
privata näringslivet.
Kristina Axen Olin framhåller att
det för att förbättra kvinnors karriärmöjligheter måste bli lättare att starta
eget inom traditionellt kvinnliga
yrkessektorer som vård, utbildning
och omsorg.
Claes-Håkan
Patrick Belfrage
Lindholm och
berättar om sma
egna – ganska dåliga – erfarenheter
från att ha arbetat inom den offentliga sektorn.
skatterna kommer inte att kunna
höjas ytterligare. Samtidigt är det
viktigt att vi även framöver kan locka
kompetenta, kreativa och initiativrika människor att arbeta inom sektorer som sjukvård, skola och äldreomsorg.
o
z
o
z
r
Cl
z