Den nya regeringskonstenEn gång sades det,
Att tillsatte regeringen en utredning
Var det ibland för att försena en lösning av ett problem.
Ett försök att desarmera en känslig fråga.

Det var på den gamla regeringskonstens tid.
Idag är regeringen smartare än så.

Numera aviserar regeringen att den ska tillsätta en utredning.
Sedan dröjer regeringen med att göra det.
Vid påminnelse säger regeringen att den följer utvecklingen med uppmärksamhet.

Veckopoeten