Den nya metafysiken?Alltfler människor i den så kallade upplysta delen av världen
Sägs lämna det religiösa bakom sig.
Och därmed alla metafysiska förklaringar.
Allting måste ju förstås.
Under tiden har vetenskapen nu nått ett nytt yttersta territorium.

Låtom oss höra dagens predikotext, hämtad ur SvT 1 Rapport, den 15 augusti, verserna 3-4.
Sålunda säger kvantfysikern professor Igor Pikovski på Stockholms universitet följande:

”De här kvantfluktuationerna är bara 10 upphöjt till minus 20 meter. Det är tjugo nollor före siffran. En vanlig väteatom är ungefär 10 upphöjt till minus 10. Så kvantfluktuationerna är för väteatomen som väteatomen är för människan. Eller om du vänder på det: ett hårstrå i förhållande till hela Vintergatan, säger kvantfysikern Igor Pikovski på Stockholms universitet.

Kvantvärlden är bisarr, med egna fysikaliska lagar som leder till märkliga fenomen. Partiklar kan finnas på två ställen samtidigt. Om något sker med en partikel så verkar den kunna vara sammanflätad med en annan, där exakt samma sak sker. Trots att avståndet kan vara enormt och det saknas varje spår av kontakt eller signal mellan dem.”

För människans begränsade förnuft,
får kvantfysiken ett till synes
alltmer metafysiskt skimmer.
För just nu,
läser just du,
på en annan plats,
just detta.