Demokratins genombrottI början av 1900-talet stod Sverige vid ett historiskt vägval. Parlamentarismens principer fick stort genomslag och samhället gick från hungerdemonstrationer till allmän och lika rösträtt. I boken Demokratins genombrott får vi följa tolv personer genom några av de politiska gärningar som ledde till dagens demokrati och samhälle, skriver Sofia Widegren.

Den första personen vi möter är Hjalmar Branting. Här lyckas författaren Lars Ilshammar skickligt både återge historien och ge sina egna reflektioner på ett balanserat sätt. Flera möjliga förklaringar till varför Branting blev socialist och hur det kom sig att han hade ett så stort tålamod diskuteras. Högt som lågt blandas, vilket ger en levande återgivning.

Porträttet av Branting är precis som de flesta i boken – ärliga och utan skönmålning. Det märks att författarna har ansträngt sig för att inte bara beskriva personernas politiska gärningar utan även deras personliga egenskaper och egenheter.

För den nutidsintresserade finns flera referenser till aktuella händelser. Nedläggningen av BB i Sollefteå används som liknelse för Elin Wägners kamp för mindre, lokala enheter för förlossningsvård. Någonting som åtminstone gör att den borgerligt lagda läsaren drar lite på smilgroparna.

Vad som hade kunnat vara bokens mest intressanta del är dessvärre en besvikelse. De egna reflektioner och kommentarer som annars genomsyrar boken saknas till stor del i Maja Hagermans beskrivning av Herman Lundborg som var professor och chef för Statens Institut för rasbiologi.

Det rasbiologiska institutet är en solkig del av Sveriges historia, varför det är anmärkningsvärt att knappt någon kritik riktas mot Lundborgs idéer. Givetvis ska historien inte tillrättaläggas men porträtteringen blir platt när författarens egna reflektioner saknas. För det är också kanske i detta kapitel som det hade behövts som mest.

Boken Svenska Folktyper beskrivs som en ”vackert utförd och påkostad coffee table book […] kanske som en passande gåva” och även om det kan vara en korrekt historiebeskrivning kunde det ha åtföljts av en beskrivning om vilka som faktiskt använde boken som en inredningsdetalj. Detta är dessvärre bara ett exempel på liknande återgivningar som får stå okommenterade.

Läsaren lämnas med en bitter eftersmak eftersom det också är bokens sista kapitel. Kanske är detta meningen, men det är synd med tanke på författarnas egna reflektioner i tidigare avsnitt skapar ett stort mervärde. När det kommer till nationalism och kampen för människors lika värde finns det flera misstag i historien som dessutom inte behöver upprepas.

För nu 100 år senare ser vi, precis som i början av 1900-talet, att demokratin inte står oemotsagd. Visserligen har Sverige utvecklats mycket från dåtidens hungeruppror och tvåkammarriksdag men det finns många lärdomar som kan dras av historien och de personer som verkade i den.

Ett tydligt exempel på det är den skicklighet som många politiska ledare hade under 1900-talet. I boken beskrivs bland annat KG Westmans förmåga att manövrera det politiska spelet, driva framgångsrika opinionskampanjer och föra sina politiska motståndare bakom ljuset. Den finess som många framgångsrika politiker hade känns långt ifrån dagens taffliga och långdragna regeringsbildning.

Ytterligare en egenskap som karakteriserar majoriteten av de porträtterade personerna är deras tålamod. Att år efter år, eller till och med årtionde efter årtionde, stå fast vid sin ståndpunkt och kämpa för sin uppfattning. Hängivenhet, tydlighet och långsiktighet. Det är egenskaper som behövs än i dag.

De personer som porträtteras i boken är allt från statsråd och företagsledare till kungligheter och författare. Det är en brokig skara vilket till viss del att boken saknar en röd tråd, samtidigt som det innebär att många olika perspektiv kommer till tals. Sammanfattningsvis är Demokratins genombrott särskilt läsvärd för den som vill få en ökad förståelse för de personer som verkade under början av 1900-talet.

En bonus är dessutom den fyndiga och genomarbetade rubriksättningen som görs genomgående i boken, däribland ”En bumerang över tidens fält” som dessutom väl sammanfattar bokens handling.

Sofia Widegren gick SNBs Skribentskola 2018