Dagens namn – Cigg och kaffe med vinnaren Mona


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

DAGENS NAMN
CIGG OCH KAFFE MED
VINNAREN MONA
M
ona Sahlin är en vinnare. Det är i alla fall så
hon bör uppfattas. Redan som SSU-klubbist
var hon van vid att vinna. Det gjorde
hon bland annat mot Anna Lindh. Så var
den fiendeskapen grundlagd! Orsak till
bråket lär ha varit att utmanare inom
SSU stod mot traditionalister. Sahlin tog
ställning for det bestående.
Definitiva genombrott
Även om en hårfrisörska skulle kunna
åstadkomma ett och annat med henne
torde ingen politisk stylist kunna göra ett
bättre jobb med Mona Sahlin än vad
Mona Sahlin själv redan gjort. Valet 1991
var hennes definitiva genombrott. I slutdebatten tog hon poäng på att hon slapp
gömma sig bakom någons kjolar. Till
och med den annars skrattande OlofJoHANS WALLMARK ärredaktöroch skriverregelbutrdet
ledare i blatrd atmat Nordvästra Skåtres Tidtlitrgar.
hansson slutade fnittra inför denna efter
svenska förhållanden retoriska raketbeskjutning. Därmed låg vägen öppen
for henne att bli partisekreterare. Med
mer charm än ideologisk skärpa förvaltade hon partiapparaten. Försvar av
marginalskattereformen och tidigare
fadäser med strejkstopp kombinerades –
om motståndet var for hårt – med en
ömsint kram. Då tystnade till och med de
mest argsinta kritikerna. Gamla ilskna
fackkämpar forstummades samtidigt som
en klädsam rodnad drog över de tunga
kindpåsarna.
PRO:s bingokvällar
Socialdemokratin utvecklades. Medlemsmötena – som tidigare mest haft karaktä-
ren av en forövning till PROs bingokvällar- fick fårg genom den unga kvinnan som med stubbat hår och på klingande stockholmska (med norrländsk accent) talade om Rörelsen. Med rörelse.
Mona Sahlin kom sedan med partiordfoSVEN SK TIDSKR.IFT 455
j
rande Ingvar Carlsson att under valet
1994 uppträda som politikens stå-uppkomiker. Skämten höll samma klass. O ch
det till synes spontana var väl inövat. Ett
och annat gott råd från amerikanska
PR-konsulter kan tänkas:
-Det finns många nollor i vår statsskuld, men ännu fler i den borgerliga regeringen. Hennes argument fungerade
som ett slags talekonstens samurajvimplar. De färgglada flaggor som i årets
val på rådgivarnas inrådan ersatt de tunga,
mörkröda fanor vilka tillverkats och
broderats av revolutionära kvinnogrupper vid seklets början. Det hon sade
verkade begripligt. Så vann hon valet.
Tandempar
Av tacksamhet gjorde Ingvar Carlsson
henne till vice statsminister och jämställdhetsminister. I de rollerna behöver
hon inte ta något exekutivt ansvar. Istället kan hon åka omkring och bara vara.
Det är hon bra på. Få politiker är nämligen så angenäma att dela en kopp kaffe
med. Gärna med en cigarett till. Eller rvå.
Därefter vann hon folkomröstningen om
EG/EU. Hon och Ingvar Carlsson var
åter ett tandempar. Han i TV-rutan, hon
i bakgrunden. Någon gång kom hon
fram och gav statsministern en papperslapp. Så att alla skulle se att hon fanns där.
Förberedd på nästa uppdrag. Som hon
kanske också vinner. Ingvar Carlsson har
nyligen fyllt 60 år. Han har fcitt det socialdemokratiska partiet till en valframgång
större än på många årtionden. SAP dorrunerar kommuner och landsting.
Europavägen ligger öppen.
Välbetald pryo-plats
Nu är det dags att dra sig tillbaka. Njuta
sitt otium. Om han nu bara kan acceptera
tanken på att låta Mona Sahlin sttyka ordet vice i sin titel. Hon har fcir närvarande en av de mest välbetalda pryoplatserna i Sveriges historia. Sahlin skall
pröva på jobbet. Samtidigt som hon själv
prövas. Går allt vägen kallar Ingvar Carlsson till en välbesökt presskonferens året
fcire nästa ordinarie val. Av personliga
skäl meddelar han sin avgång. Vid sin sida
har han en leende Mona Sahlin. Fast fcire
det kan ju regeringen alltid avgå. Eller
motståndsrörelsen mot Mona Sahlin växa
i styrka. Frågan är, vinner hon den sista
striden?
456 SVENSK TI DSKRI FT