Carl Rudbeck; Krönika


2000


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

ro
…::.::
c:
:o,__
~
CARL RUDBECK om
Bildning och politiker
E
n pressrelease från ett stort svenskt bokförlag meddelar att statsminister Göran Persson i vår kommer ut med en betydande bok om den engelske
1600-tals filosofen Thomas Hobbes.
Boken som går under arbetsnamnet ”Kalla mig Leviathan” är ett försvar och vidareutveckling av Bobbes
tankar om varför den absoluta makten är nödvändig
och hur skadligt det kan vara att dela på den.
Som väl alla som läst så här långt har insett är
ovanstående nyhet bara lögn och förbannad dikt.
Göran Persson har inte skrivit någon bok om författaren till Leviathan och blotta tanken att en svensk
minister idag skulle göra det är ju minst sagt
befängd. I den mån svenska politiker skriver böcker så är det vanligen snävt politiska skrifter där de talar i egen sak och sällan lyfter blicken från sin egen tid och sin
egen närmiljö.
I
FRANKRIKE HAR DEN FDpremiärministern Alain Juppe just kommit ut med
en bok om upplysningsfilosofen Montesquieu och det är inget särskilt märkvärdigt
med det, tycks man anse. Att politiker har
andra intressen än politik är nästan en
självklarhet, liksom att de skall vara bildade
och litterata. Detta gör att debatten i politiska
ämnen har en historisk dimension och inte sällan ett filosofiskt djup som helt saknar motsvarighet i Sverige.
Nu är det kanske inte nödvändigt att aktiva politiker skriver böcker om filosofer och att ha en massa
politiker som snobbar med sin historiska bildning är
heller inget att stå efter. Men det som är beklagligt är
att så få politiker i Sverige tycks läsa annat än politiska visor skrivna i år, för därmed avhänder de sig det
mesta av det bästa som tänkts och skrivits.
Deras världsbild blir med naturnödvändighet platt
och tunn när den saknar alla historiska perspektiv
som är längre än en mandatperiod. De skulle bli bättre politiker om de läste flera böcker och andra böcker och gärna gamla böcker. Den bästa politiska filosofien är nämligen ganska gammal: Platan, Aristoteles, Locke, Begel och inte så värst många till har formulerat de stora och ännu gångbara alternativen och
argumenterat bättre för dem än mången folkpartistisk riksdagsman eller utredare på LO. Så varför inte
ta del av argumenten i sina bästa och starkaste former istället för i bleka och urvattnade kopior.
POLITIKER SOM BARA ÄGNAR SIG ÅT POLITIK, SOm
lever, äter, sover, älskar och dör politik tycker jag
egentligen ganska synd om och jag vill helst inte
anförtro dem något så viktigt och farligt som makt.
Än en gång är det inte bildning som egenvärde jag
efterlyser men utan all boklig bildning- eller kanske
är träning ett bättre ord i detta sammanhang – så blir
det omöjligt att få någon annan än en mycket förenklad världsbild. Litteraturen gör oss inte till bättre
människor men den gör oss till mera skeptiska. Den
lär oss att det alltid finns fler än ett sätt att berätta en
historia som sedan kan handla om kärleken eller om
den offentliga sektorn, den visar att det alltid finns
alternativa sätt att beskriva verkligheten, ja kanske
lika många som det finns berättare.
L
ITTERAT~~LÄSNING, SOMVÄL IDAG i just detta avseende möJligen kan ersättas med att se filmer, är faktiskt ett av de bästa vacciner som finns mot tvärsäkerhet
och inskränkthet. Inte undra på att bland det första som
diktatorer brukar göra är att inrätta censur som ser till
att litteratur och andra konstformer strikt kontrolleras.
Visst vore det trevligt om någon ledande svensk
politiker kom ut med en bok i något annat än ett politiskt och dagsaktuellt ämne men OK, den bristen kan
vi välleva med. Men att så många ledande bland dem
som styr oss är så illitterata och nästan verkar vara
stolta över det, det är en brist som gör det offentliga
livet fattigt och trivialt. Göran Persson behöver inte
skriva en bok om Bobbes eller Montesquieu men han
borde faktiskt ta och läsa dem och tvinga sina ministerkolleger att göra likadant.
Carl Rudbeck (carlr@timbro.se) är redaktör för nättid·
skriften Smedjan.com och kommer under året att skriva krönikor
om kultur i Svensk Tidskrift.
mlSvensk Tidskrift l2ooo,nr 1 l