Carl Johan Ljungberg; Holberg den kloke – och ensamme


2003


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LIT TE RATU RHISTO Rl A vilket Europas klassiska arv bildade
ett motgift. Holberg var dock ingen
enkel upplysningsman, ifrågasatte
även flera av dess centrala namn, och
föredrog realister som Montesquieu
och Hobbes. Han bidrog också,
menar Langslet, till en modern historiesyn.
Holberg den ldol<e
– och ensamme
Av Carl Johan Ljungberg
Var Ludvig Holberg en omstörtare, vars pjäser ifrågasätter
och förlöjligar samhällets institutioner? Eller, var han
Trots ärebetygelserna isolerade sig
Holberg efterhand, bitsk och kritisk
mot omvärlden. Hans ålderdomsverk
Moraliske tanker omtalas sällan i Sverige. Det är dock en pärla, vars träffande, varierade iakttagelser rymmer
hans bästa tankar enligt Langslet
som bland annat Fredrik Böök och Per Erik Wahlund
hävdat, mera en fördomsfri och till och med vis realist?
F
ÖR VÅR SVENSKE Thorild
framstod Holberg som
radikal. Och 1880-talets
reformpionjär Georg
Brandes ville (av taktiska
skäl) se Jeppes ansedde upphovsman
som en djärv likasinnad. Jakobin var
han avgjort inte. Som ”en dansk Vol- ”Trots ärebetygelserna
isolerade sig Holberg
efterhand, bitsk och kritisk
mot omvärlden.”
taire” har dock Holberg setts av en
del moderna samhällskritiker.
Den förre norske kulturministern och höyrepolitikern, idehistorikern Lars Roar Langslet, visar en
annan sida av den norskfödde dramatikern i sin bok Den store
ensamme: En biografi om Ludvig
Holberg. Langslet ifrågasätter även
flera missförstånd som uppstått
kring detta författarskap. Boken
utgår inte bara från Holbergs dramatiska och episka verk, utan belyser
även diktarens åsikter genom hans
historiska, kyrkohistoriska och
moralfilosofiska inlägg.
Holbergs dramer hämtar ju sin
kraft ur vardagens förvecklingar, och
låter det lilla förnuft vi har prövas i
livets skiften. I Den politiske kanngjutaren gisslas de som underskattar
det vanskliga i att styra en stad. I
Erasmus Montanus får den teoretiska lärdomen i bondestudenten
Rasmus gestalt en släng av sleven.
Inför de sunda och erfarna låter Holberg, liksom Moliere, vurmiga och
uppblåsta typer schavottera. Att Holberg i mycket liknar en liberalkonservativ som Burke har till exempel
Svante Nordin redan påpekat,
men här visas Holbergs rötter i
en bredare europeisk klassicism
och traditionalism.
Hos Holberg vetter en sida mot
den nya borgerligheten med dess
entreprenöranda, common sense
och resultatorientering. Holberg
värderade friheten och även livet
i staden. Som borgare stöttes han bort
av det tillgjorda och tomt nymodiga,
Är då Holberg en samhällsbevarare? Langslet svarar klart ja, ser
honom i luthersk anda som folkuppfostrare och nationssamvete en smula
lik Grundtvig. Holberg såg både i sina
pjäsgestalter och i de former och stilar han så skickligt hanterade, medel
att sprida misstag och insikter. Bara
därför är han väl värd att aktas.
Carl Johan Ljungberg (cjl@brevet.nu) är fil dr i statsvetenskap och författare.
BOKFAKTA
Lars Roar Langslet Den store ensamme:
En biografi om Ludvig Holberg.
(Forlaget Press, 2002, 502 s).
Tror du att ideer spelar roll?
Då är det säkrast att du börjar prenumerera på Svensk Tidskrift.
Vi ger dig inblick i samhällets idedebatt, en kvalificerad samtidsanalys och politisk journalistik.
Vår ide är enkel. Vi tror att människan spelar roll!
Vår åsikt är enklare. Vi tror på ett friare och civilare Sverige!
S kT.d k’fl Prenumeration: 250 kr.
VenS l S rl Studentpris: 100 kr.
Tidskriften utkommer med sex nummer årligen.
Sätt in pengarna på post- eller bankgiro med namn och adress på
talongen. Eller skicka ett e-post till: prenumeration@svensktidskrift.se.
Postgiro: 72744-6. Bankgiro: 575 -7620.
a:l
Q:
n
:;:>;;
m
;o
lSvensk Tidskrift l2oo3, nr 3-41 IJ