Borgerlig regeringsbildning


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

M
ånga svenskar känner sig i dag vilsna.
Det socialdemokratiska välfärdsbygget håller på att haverera. Fortfarande
har ingen lyckats formulera ett
alternativ som de vågar tro på.
En del flyr vänsterut, eftersom
vänsterpartiet säger att det går att
fortsätta som tidigare. Det kommer
inte att hålla i längden. Däremot kan
budskapet, om det får ett brett
genomslag, bidra till att kortsiktigt
forvärra problemen.
Det behövs ett borgerligt regeringsalternativ. Ett regeringsalternativ
som inte enbart har som målsättning
att återställa de återställare som den
socialdemokratiska regeringen har
G
JONAS HELLMAN:
Borgerlig regeringsbildning
gjort sedan 1994, utan även att formulera en ny politisk inriktning for
Sverige. En inriktning som får människor att inse att de om rätt villkor
erbjuds själva kommer att kunna
forbättra sin tillvaro.
Hur ser alternativet ut?
Temat for detta nummer av Svensk
Tidskrift är borgerlig regeringsbildning. Alltfor länge har det varit
tyst om borgerligheten. Hur ser det
borgerliga regeringsalternativet ut
infor 1998?
Vi har bett tre centralt placerade
statssekreterare i den borgerliga regeringen 1991-1994, Peter Egardt (m),
Carl B Hamilton (fp) och Sven
Gunnar Persson (kd), att dela med sig
SVENSK TIDSKRIFT
av sma erfarenheter. Tre av dagens
ledande borgerliga politiker, Per
Unekel (m), Lars Leijonborg (fp) och
Göran Hägglund (kd), ger sin bild av
forutsättningarna for en ny borgerlig
regering.
Hans Bergström, chefredaktör for
Dagens Nyheter och forfattare till
avhandlingen Rivstart?, ger råd om
hur de borgerliga partierna i dag bör
agera.
Slutligen forklarar Mikael Peterson, vice distriktsordfårande for
stockholmscentern, varfor han tycker
att centern i grunden är ett borgerligt
parti.
Vår forhoppning är att artiklarna
kan bidra till en konstruktiv diskussion om framtiden.
o
rn
C)
rn
C)
rn
z
C)
r
o
z
z
C)