Behöver Tyskland en borgerlig revolution?Tyskland står fortfarande utan regering och intensiva förhandlingar om en ny storkoalition pågår. Samtidigt växer oron för att eftergifterna vänsterut ska bli för stora. Anders Ydstedt funderar på om Tyskland behöver en borgerlig revolution.

Strax före förhandlingarna om en ny stor koalition mellan CDU/CSU och SPD publicerade Alexander Dobrindt en essä i Die Welt, „Wir brauchen eine bürgerlich-konservative Wende“.

Dobrindt är gruppledare för CSU i förbundsdagen och har varit kommunikationsminister i den nuvarande stora koalitionen. Essän ses som ett kraftfullt utspel inför förhandlingarna om att inte gå med på mer socialistisk politik och har föranlett en omfattande debatt. Dobrindt konstaterar att Tyskland är ett borgerligt land där en klar majoritet röstar borgerligt, tänker borgerligt och lever borgerligt. Trots det kontrolleras kultur, media och politik sedan 1968 av den vänster som då vandrade in i institutionerna på samma sätt som i Sverige. ”Det är som om den offentliga debatten styrs från Prenzlauer Berg men Tyskland är inte Prenzlauer Berg”, skriver Dobrindt. Omedelbart påpekade flera media att Dobrindt själv valt att ha sin övernattningsbostad i Berlin i just Prenzlauer Berg och att denna stadsdel idag är tämligen gentrifierad.

Nu 50 år senare behöver Tyskland en borgerlig-konservativ underifrån som gör upp med vänsterideologi, socialdemokratisk statism och grön förbudsiver. Dobrindt presenterar ett sjupunktsprogram om att utgå från individ och familj istället för system, att bejaka de kristna värderingarna, ta vara på det positiva från patriotism – allt från bayersk lokalpatriotism till den tyska patriotism som uppvisades i samband med Tysklands återförening. Tyskland behöver också öka frihetsgraderna för näringslivet, inte minst för att kunna hänga med i digitaliseringens och globaliseringens tid. Det är uppenbart att essän också är en kritik mot den politik som förts av den Merkel-regering som Dobrindt själv medverkat i.

Kanske har Dobrindts inspel förflyttat spelplanen något åt höger. Kanske förhindrar den Merkel från att göra lika stora eftergifter nu som 2013 – eller så är det en föraning om ett kommande nytt politiskt landskap efter Merkel, Schulz och Seehofer. Redaktören för affärstidningen Handelsblatt konstaterade i veckan att det behövs nytt ledarskap och föreslog lite raljant att det är dags att skicka Merkel, Schulz och Seehofer på ”slutförvaring” i Bryssel.

När detta skrivs kommer de första kommentarerna på resultatet av veckans GroKo-förhandlingar. Tunga företrädare från CDU, CSU och SPD är tydliga med att en ny stor koalition inte får innebära en direkt fortsättning på den nuvarande – ”Kein ‚Weiter so“. Den akuta frågan blir förstås om Merkel är rätt person för att föra en helt annan politik – eller så är det kanske just det som är hennes styrka.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift