Baksida


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Beställ
inbindningspärmar
Var rädd om dina tidskrifter! Vi
tillhandahåller inbindningspärmar for
våra prenumeranter. Pärmarna är i
blått och på pärmryggen står det
Svensk Tidskrift. Sätt in 70 kronor på
Pg 7 27 44-6 så far du den hemsänd
med posten. Ange ”inbindningspärm” på postgirotalongen.
Nytt telefonnummer
Svensk Tidskrift har fatt nytt telefonoch telefaxnummer: 08-16 15 60.
Prenumerera!
Prenumerera på Svensk Tidskrift.
Sex välfyllda nummer per år for bara
255 kronor. Halvårsprenumeration
kostar 130 kronor. Är du student
kostar en helårsprenumeration bara
200 kronor (erbjudandet gäller
enbart helårsprenumerationer). Sätt
in beloppet på Pg 7 27 44-6.
Internetadress till
redaktionen
Nu går det bra att kontakta
redaktionen på Internet. Våra
adresser är:
bo.hugemark@moderat.se
anders.hultin@friskola.se
ulf kristersson@moderat.se
helena.riviere@moderat.se
göran.thorstenson@kreab.se
Svensk Tidskrift
cyberspace!
Nu finns Svensk Tidskrift även på
det berömda nätet. Magnus Nilsson
har hjälpt oss att upprätta en egen
hemsida på Internet, där vi publicerar
valda delar av tidskriften och där man
http:l lwww.civeng.carleton.ca:801SiSpa
in l politics l p arliamel popula r. html
(Partido Popular, Spanien)
http: l lrepublicans.vt.com (The Republican Party, USA)
http:l lwww.jsk.selcederschioldlindex. ht
mi (Charlotte Cederschiöld, ledamot
av Europaparlamentet (m))
http: l lwww . moderat.selcarlssol!
(Gunilla Carlsson, ledamot av
Europaparlamentet (m))
http: l lwww.poptel.org. uk l labour-party
också kan fa infornution om hur (Labour’s hemsida)
man prenumererar etc. Där hittar du
också intressanta och spännande
länkar till andra hemsidor runtom i
världen. Adressen till hemsidan är
http:/lwww.moderat.sel801svt.
V år egen ”Hotlist”
Det är inte bara Svensk Tidskrift som
har en egen hemsida på Internet.
Den som är ute och ”surfar” på nätet
slås snabbt av den enornu mängden
information som finns där. Vi har
vaskat bland hemsidorna for våra
läsares räkning och presenterar här
vår egen ”Hotlist” (Adressatens
nanm anges inom parentes):
http: l lwww. hoyre.no (Höyre)
http:l lwww.cdu.de (CDU)
http: l lwww.conservative-party. arg. uk
(The British Conservative Party)
http:llkokhost.kokoomus.Ji (Finska
Samlingspartiet)
http: l lwww.oevp .co.atloevp (Österreichische Volkspartei)
http: l lwww. his.com:80I~atlas (Atlas
Foundation)
http: l lwww.cato.orglmain (The Cato
Institute)
http: l lwww.books.com lreleaseslthatcher
.htm (Margret Thatcher)
l!ttp: l lwww.sbbs.selcomlhomeldambol
mjk.html (Miljövänner for kärnkraft)
http: l lwww.mit.edu:8001 lactivitiesl lib
ertarianslhome.html (MIT Libertarians)
http: l lwww. clark.netlpubljiffdl mr_ne
wt.html (Newt Gingrich Fanclub)
http:l lwww.w3. argl hypertextiDataSou
rces l bySubjecti LiteratureiCutenbergl Po
litics.html (Politisk litteratur)
Vad tycker du?
Vad tycker du om Svensk Tidskrift?
Är forändringen som genomforts i
det här numret bra? Saknar du
material? Skriv och berätta till Svensk
Tidskrift, Box 2115, 103 13
Stockholm.