Att vänta ut MörkretFrån början var allt öde och tomt.
Mörker.
Sedan kom Ljuset.

Advent är väntans tider
Pandemin likaså.
Advent är väntan på Ljuset.
Pandemin är att vänta ut Mörkret.

Mörker och ljus avlöser varandra.
Vi väntar nu på vaccinets miljarder ficklampor.
Varde Ljus!
Då kan denna instängdhetens mörker ge vika.

Sällan har advent för oss nu levande i väst varit så annorlunda.
Så mörkt.
Och samtidigt så förstärkt
Av vardagens längtan och hopp.

Veckopoeten