April i döda ideologers sällskapPolitikens menyer flöda med ideologiska rätter.
Men är ideologierna döda, trots alla världens oförrätter,
Ägnar köksmästarna dem förgäves möda, trots lockande efterrätter?

Pragmatikerna slår följe med opportunisterna,
Som bildar koalition med språkekvilibristerna
Och smygförhandlar med populisterna.

Kanske är april en bra månad i döda ideologers sällskap.
Aprilvädret är ryckigt och omväxlande, ibland förhäxande.
Förhoppningarna är högt ställda, i naturen, och i människors sinnen.
Många upplivas av gamla minnen.
Och hoppas på bättre tider, sent omsider.

Veckopoeten