Print Friendly, PDF & Email

Annons; Trygg Hansa

Av Redaktionen | 31 december 1978


1978


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

…_–
Lånavåra
“risk-glasögon”
Vi har exempel på vad som kan drabba företag, som inte säkrat
sig tillräckligt mot vad vi kallar forutsebara risker. Men man måste
kunna upptäcka vilka risker företaget har. Därför har vi analys- och
värderingsmetoder som ringar in dem.
Vi kan föreslå åtgärder för att förebygga skador. Vi kan utforma
varierande självriskmodeller. Vår juridiska expertis står till företagens förfogande. Vi kan ge vägledning kring Risk Management. Vi
kan utforma helt företagsanpassade försäkringslösningar. Detta gäller också utlandsetableringarna.
Kort sagt: Vi är till därför att riskerna finns.
Tala med oss. Det riskerar du ingenting på.
TRVGG{JHANSA

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism