Annons; Trygg Hansa


1976


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Framtidsanpassad
liv-.
försäkring.
Hur mycket är pengarna värda den dagen din
livförsäkring skall betalas ut? Och hur kan du förvissa
dig om avsedd köpkraft från en livförsäkring när
pengarna förlorar i värde varje år?
Svaret är att man inte helt kan skydda sig mot
inflationen när man tar en livförsäkring. Den återbäring som läggs till försäkringssumman uppväger
dock en del av inflationens verkan. Men nu presenterar
Trygg-Hansa nya försäkringslösningar som innebär ett
steg på vägen mot bättre anpassning.
Man kan tänka sig bla dessa två sätt att möta inflationen
Alt l Tänk dig en kapital- eller pensionsförsäkring
där försäkringssumman är för år förändras i takt
med penningvärdets förändring. Premien för en
sådan försäkring skulle sannolikt stiga betydligt
snabbare än inkomsterna gör i allmänhet.
Alt 2 Tänk dig att du i stället låter premierna öka år
för år i takt med inflationen som den speglas i det
så kallade basbeloppet. Den summa som en dag
betalas ut från din försäkring får då en köpkraft
som inte helt men bättre motsvarar den köpkraft
du tänkt dig när försäkringen tecknades.
Trygg-Hansas nya erbjudanden om framtidsanpassade försäkringar bygger på de tankegångar som
beskrivs i alternativ 2. Vi tror att du skall finna att
detta är en försäkringslösning som passar i vår tid.
Har du redan en kapitalförsäkring i Trygg-Hansa kan
den i många fall ändras till den nya försäkringsformen.
Den nya lösningen med framtidsanpassade kapital- och
pensionsförsäkringar gäller både stora och små försäkringar.
TRYGGQHANSA