Print Friendly, PDF & Email

Annons; Svensk Linje

Av Redaktionen | 31 december 1975


1975


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.


(
18 månader kvar tillvalet…
Valrörelsen drar så sakta igång. De stora valfrågorna börjar redan utkristallisera sig: energipolitiken, arbetsplatsfrågorna, skattepolitiken,
“folkrörelsemakt” eller fördjupad demokrati. .. Valet 1976 kan komma
att ge oppositionen möjligheter. Samtidigt är osäkerheten inom väljarkåren större än någonsin. Den sänkta rösträttsåldern och invand- 1

rarnas rösträtt kommer att göra kampen om förstagångsväljarna hår- :;
dare än någonsin.
SVENSKLINJEkommer att under rubriken “Val 76” hårdbevaka de politiska partiernas agerande fram till
valet. Vi ger analyser och initierade reportage.
Under våren inleder vi också artikelserien “Modern konservatism i Västeuropa” med
studier av idedebatten inom de konservativa
och kristligt-demokratiska partierna i bia Västtyskland, Frankrike och England.
SVENSKLINJEär en av de mest citerade svenska tidskrifterna.
Det är ingen tillfällighet. För 25:- får Du 1O
välmatade nummer under 1975 (stödprenumeration 50:-).
Prenumerera via postgiro 29 82 24-7.
Det ångrar Du inte!
SVENSK LINJE
utges av Fria Moderata Studentförbundet, Lilla Nygatan 13,
111 28 Stockholm. Tel: 08/11 06 61
l

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019