Anledning till viss optimismVårens ankomst efterlängtad.
Gäss och tranor återvänder från söder.
Den svarta svanen oväntad.
Kommer ensam, oron flödar över.

Nu testas försvaret, det medicinska och det psykologiska.
Det som förberetts och det som blivit bortglömt.
Virus drivs av det säreget logiska.
Det som kommer fram och det som blivit gömt.

Framtiden är osäker.
Brukade den gamle ekonomiprofessorn säga.
Därför finns anledning till viss optimism.

Veckopoeten