Anders Ydstedt: Starkt samband mellan skydd av privat ägande och välstånd

I veckan lanserades International Property Rights Index (IPRI) av Property Rights Alliance (PRA) och Svensk Tidskrift på ett seminarium i Stockholm.

Lorenzo Montanari, som är direktör för PRA, inledde med att berätta bakgrund och syfte med IPRI som startades 2007 med hjälp av Hernando de Soto. Syftet är att försvara äganderätten globalt. PRA är baserad i Washington DC men indexet tas fram i samarbete med 131 tankesmedjor, däribland Svensk Tidskrift, i 125 länder över hela världen. Indexet används av OECD, IMF, Världsbanken, FN, EU Kommissionen och publiceras av bland annat Economist, FT, Forbes och National Geographic.

Enligt Montanari finns det tre frågor man ska ställa sig när man läser rapporten.  

– Vad vore världen utan äganderätt, vad vore ett land utan äganderätt och hur skulle ett företag klara sig utan äganderätt.

Författare till årets IPRI är professor Sary Levy-Carciente, före detta rektor för ekonomiska fakulteten vid universitet i Caracas Venezuela men även kopplad till Boston University.

– Äganderätten är ett skydd för alla fria individer mot totalitära tendenser och därför är det ett viktigt mål för oss alla att skydda äganderätten. Äganderätten är en katalysator för ekonomisk utveckling. Äganderätten handlar inte bara om att äga prylar, det handlar om att slå vakt om individuell frihet. I en alltmer komplexa värld handlar äganderätt också om att bygga bryggor för att skydda de innovationer som skapar välstånd.

Indexet är skapat för att kunna följa utveckling över tid och över hela världen och den tar upp flera olika perspektiv och det behandlar både fysisk och intellektuell äganderätt. Skyddet av äganderätten beror på den legala miljön, politisk stabilitet, på lagstiftning, på korruption mm. Data till indexet kommer från ett stort antal databaser.

Sedan 2018 ser vi en stor nedgång globalt men nu i år ser vi en svag ökning. Ökningen beror på starkare skydd av IP samtidigt som de andra komponenterna sjunker. 79 länder fick högre skydd av äganderätten 2023 medan 46 länder sjönk. I topp finns Finland, Singapore och Nederländerna och Sverige hamnade på plats 7 vilket är en uppgång med fem platser från år 2022. I botten finns Haiti, Yemen och Venezuela. Det bör noteras att det är väldigt små skillnader mellan länderna i toppen.

– Studerar man länder efter inkomst ser man ett tydligt samband mellan starkt skydd av ägande och höga inkomster. Det finns också en stark korrelation mellan resultatet i rankingar som som Global Entrepreneurship Index och IPRI. Studerar man däremot efter länders storlek ser man att större länder har lägre index. Här behöver vi fokusera arbetet framöver eftersom bättre skydd av äganderätten ökar BNP.

– Bryter man index efter genus ser man att exempelvis latinamerikanska länder som har ett relativt svagt resultat har en liten skillnad i skydd av äganderätt efter genus medan länder i MENA-regionen har stor skillnad skydd av ägande mellan kvinnor och män.

International Property Rights Index kommenterades av Christinas Wainikka, som är jur dr och MBA och policyexpert för immaterialrätt hos Svenskt Näringsliv och Patrik Tingvall, som är professor och chefsekonom på Kommerskollegium.

Christinas Wainikka inledde med att förklara att hon hatar ordet självgodhet. Att luta sig tillbaka och vara nöjd är precis som att springa maraton och vid 40 km konstatera att man leder och därför sluta springa medan alla andra springer vidare. Då blir man omsprungen.  

– Sverige gjort precis det, slutat springa. Ser vi exempelvis till antal patent som tas så kommer 40 procent av alla svenska patent från Ericsson. Sverige plats i rankning av patent bygger helt på Ericssons arbete. Särskilt små och medelstora företag skulle kunna göra så mycket mer med bättre IP. Det finns studier som visar att företag som använder IP har 68 procent högre intäkter.

Patrik Tingvall berättade om varför IPRI är så viktigt för en statlig myndighet som Kommerskollegium. Myndigheten har två hörnstenar: att skydda regelbaserad handel och att ta fram evidensbaserad policy för frihandel.

– När man ser på äganderätt och institutioner som skyddar den så är det väldokumenterat och vetenskapligt bevisat att om man inte har väldefinierad äganderätt så kan man inte delta i internationell handel. Detta gäller särskilt för högkvalificerade produkter och det gäller än mer för utländska direktinvesteringar (FDI). Har man inte koll på villkoren för ägande så får man inga utländska investeringar i de högkvalificerade affärer som är så viktiga för höga inkomster. Vilket IPRI visar.

När vi förhandlar frihandelsavtal kan det ta upp till 15 år. Så andra villkor, såsom skydd av äganderätt, har blivit allt viktigare.

– Även när det gäller Kommerskollegiums arbete med få fram evidensbaserad policy så behövs den typ av data som finns i IPRI för att visa att regelbaserad handel är så viktig.

Efter presentation och kommentarer följde en paneldiskussion och frågor från publiken.

Peter Jörgensson från Uppfinnarkollegiet konstaterade att det inte finns något framgångsrikt innovationsland som inte har hög rättssäkerhet.

– Systemet för intellektuella rättigheter för mindre företag funkar inte. Det är som ett urverk där kuggarna inte går ihop. Kapitalsvaga aktörer vinner aldrig rättstvister om patent. Det är svårt att få små och stora företag att samarbeta när en part är i underläge.

Anders Elfström, från produktionsbolaget FILT som gör poddar, ser behov av utökat skydd av upphovsrätten.

– Vi gör poddar och upphovsrätten till vårt material skulle kunna skyddas bättre. Det finns upphovssättskydd för författare och dramatiker med flera sedan länge men små produktionsbolag har svårt att försvara upphovsrätten gentemot stora beställare. Vi får betalt för produktioner men inte för idéer och koncept.

Hela rapporten finns att läsa här.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift