Anders Ydstedt: Marknadsliberalism – alltid lika aktuellt att läsa om!

1921 publicerades boken Gammal och ny ekonomisk liberalism på Norstedts förlag av professor Eli F Heckscher. Det brukar sägas att Svensk Tidskrift grundades 1911 av liberalen Heckscher och den konservative Gösta Bagge. Men mer korrekt är att både Bagge och Heckscher var konservativa när tidskriften grundades, enligt den tidens sätt att se. Det var först med Gammal och ny ekonomisk liberalism som Heckscher kom ut som ekonomisk liberal. Vi är glada att nu kunna publicera en nyutgåva av denna bok som ett led i Svensk Tidskrifts 110-årsfirande.

Skriften är på många sätt både läsvärd och aktuell. Vi vill få fler att förstå hur framsynt Heckscher var i att framhålla betydelsen av marknadsekonomi och fria marknader. Med modernare terminologi skulle man kunna säga att boken är ett manifest för ”pro market” och en varning för ”pro business”- politik. Några av de ämnen som tas upp i skriften är penningvärdets stabilitet, monopol, råvarutillgångar och inkomstfördelning.

Idag, när ordet liberal blivit legio i så många sammanhang – kanske till och med för många –  finns det anledning att påpeka att Heckscher var mycket tydlig med att han avsåg ekonomisk liberalism och inget annat – eller som vi idag kanske skulle säga: ”marknadsliberalism”. 

Nyupplagan innehåller ett efterord av Heckscherkännaren professor Benny Carlson som beskriver hur skriften togs emot av samtiden och hur Heckscher svarade på detta.

Utgivningen har möjliggjorts tack vara stöd från Arvid Lindmans 60-års fond och boken publiceras med medgivande från familjen Heckscher och förlaget Nordstedt. Boken kommer att finnas i handeln från och med idag. 

Den 24 oktober diskuteras boken vid ett seminarium med Benny Carlson, Lars Jonung och Klas Fregert på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Hör av er till undertecknad om ni önskar delta.

Vi kommer även att ordna ett webbinar med opinionsbildare längre fram. Mer information om detta kommer i Svensk Tidskrift.

Debatten om ekonomisk liberalism fortsätter alltjämt varje vecka i Svensk Tidskrift. Ta gärna del av den, eller bidra själv till debatten.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift

Läs mer av Heckscher på svensktidskrift.se/heckscher/