Print Friendly, PDF & Email

Anders Arfwedson; Om politisk reklam

Av Redaktionen | 31 december 1973


1973


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

politisk reklam
Den politiska reklamen är som bekant inte
underkastad samma stränga regler som
gäller för kommersiell reklam. Det är tur
för politikerna, eller åtminstone för partikanslierna. Om så varit fallet skulle
många annonser under den senaste valrö-
relsen ha fällts för att inte stå i överensstämmelse med god affärssed. Det gäller
särskilt de s-märkta annonserna. I kommersiell reklam får man inte tillvita konkurrenterna fel och brister, inte ens om
man har rätt i sak. I politiken får man
t o m ifrågasätta sina konkurrenters ärliga
uppsåt.
Men om man inte behöver tillämpa
kommersiella hedersregler politiken,
skulle man inte då i stället kunna tillämpa
politikens brist på hedersregler i kommersiell reklam? Låt oss tänka oss en bilannons som ett experiment, en annons för
Renault. Renault, därför att jag själv kör
denna förträffliga bil och därför att jag
vet att deras återförsäljare aldrig skulle
kunna tänka sig att skriva en så enfaldig
annonstext som den här:
Varför Du väljer RENAULT!
100 000-tals svenskar har redan gett s
RENAULT sitt förtroende. Varför? Jo, f
de vet. I en värld av svällande trafik- 1
volym och ökade olycksrisker är det 1
RENAULT som står på bilisternas sida. I
Se på Volvo! Dom har i dagarna dragit I
igång en ny ohederlig kampanj för att 1:
få bilisterna att välja Volvo i år. Det
kommer dom inte att lyckas med. BiJis.
terna vet vad Volvos löften är värda.
Bilisterna minns den gamla skrotlådan
PV 444. Och dom minns Amazonenredan namnet var ett ömkligt försök att
fria till de kvinnliga bilisterna. Fortfarande kör en och annan omkring på
vägarna. Håll undan när Du möter
dom!
I år försöker Volvo vinna över bilisterna genom en modell med kylargrill
ala Rolls-Royce. Det är verkligen avsfö-
jande!
Jovisst – nog uppskattas modellen av
en och annan direktör, som kan skriva
de skyhöga reparationskostnaderna på
firman. Volvo har alltid varit en bil
för dom som inte själva behöver ‘betala.
5 års vagnskadegaranti, annonserar
Volvo. Just det. Köper Du Volvo har
Du en säker garanti för 5 års ständiga
vagnskador – alla dolda fel och brister
att förtiga. Om den håller i 5 år, vill
säga. Att köpa bil är alltid en allvarlig
sak. Tala med oss innan Du gör Ditt
bilköp. Efteråt kan det vara för sent.
RENAULT – för körtrygghet
Skulle inte den här annonsen – och vi
upprepar att den aldrig skulle ha kunnat
skrivas av en affärsman – ha kunnat
författas av Sten Andersson? Den uttrycker, mutatis mutandis, allt vad socialdemokratiska annonser hade att säga om de
politiska motståndarna. Den undviker,
precis som s-annonserna, att gå in alltför
mycket på de egna förtjänsterna, men ut- 441
målar konkurrenten som i det närmaste
samhällsfarlig.
På affärshåll vet man att man inte skriver annonser på det här sättet också av
det skälet att det skulle stöta bort ‘blivande kunder. Annonsen underskattar läsaren
– denne vet ju att Volvo gör bra bilar
och att det är därför Volvo har stora
framgångar världen över.
Härtill kommer att grundlösa misstänkliggöranden i och för sig alltid är förnedrande. Ingen socialdemokrat tror naturligtvis på allvar att Sten Andersson menar
vad han säger, när han antyder att folkpensionerna är i fara om de borgerliga får
bilda regering. Ändå pågår denna trafik
i val efter val. Det parti, som oupphörligt
beskärmar sig över affärslivets överdrifter
och stiftar nya lagar till medborgarnas
skydd, känner inga gränser nedåt för den
egna reklamens förljugenhet.
Tyvärr lönar det föga att sätta sin lit
till hr Palme när det gäller den politiska
reklamens sanering. Vi bara konstaterar,
att ett initiativ från den sittande regeringschefen är det som skulle kunna bli signalen
till en annan ordning. Åtminstone skulle
med säkerhet de demokratiska partierna
gärna följa efter i en allmän uppstramning av valkampanjerna – inklusive den
politiska reklamen. Förr eller senare får
vi väl också en statsminister som vill och
vågar göra detta.
Anders Arfwedson
J

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism