Amanda Wollstad: Jo, vi behöver prata om kapitalism

Behöver vi prata om kapitalism, var rubriken på den boklansering med efterföljande samtal Svensk Tidskrift höll i veckan. Svaret på frågan blev ett rungande ja. Därför startar Svensk Tidskrift idag en ny serie.

Trots att kapitalismen skapat vårt moderna välstånd och trots att den ständigt lyfter människor ur svält och fattigdom är det få som publikt säger sig förespråka kapitalism som ekonomiskt och ideologiskt system.

I den nya boken Myter om kapitalism bemöter historikern och sociologen Dr. Dr. Rainer Zitelmann vanligt förekommande kritik mot kapitalismen och beskriver hur människor ser på kapitalism och fria marknader i 32 länder, däribland Sverige.

I veckan arrangerade Svensk Tidskrift ett antal träffar och event i samband med lanseringen, bland annat det panelsamtal ni kommer får läsa mer om nästa vecka och en livepodinspelning med Henrik Jönsson och Skattebetalarnas Uppskattat.

Under samtalen blev det tydligt att svaret på frågan i rubriken är ett rungade ja. Vi behöver prata om kapitalismen. Om fria marknader, roten till välstånd och vad som egentligen har lyft så många människor ur fattigdom och hunger. Vi behöver prata om kapitalismen därför att allt detta glöms bort eller förvrängs, för att den fria handelns fiender allt för ofta får stå oemotsagda och för att allt för många i tider av kriser av oro famlar efter enkla lösningar och handlingskraft som riskerar att knuffa miljoner människor tillbaka ner i fattigdom.

Därför startar Svensk Tidskrift nu en serie under samma rubrik. Först ut är Rainer Zitelmann själv. Därefter står spalterna öppna. Välkomna med era bidrag.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift