Amanda Wollstad: I väntan på en ny regering

Med dryga två veckor till valet har de flesta, möjligen med undantag av politikerna själva, redan överdoserat på floskler. Kanske är det därför mätningarna visar så jämt – även för den insatta är det svårt att urskilja de skarpa förslagen i sorlet, för den som hellre ägnar sig åt annat än politik lär det inte vara lättare.

Med tanke på vad regeringen åstadkommit under de senaste åtta åren borde opinionsmätningarna visa något helt annat än dött lopp. Det är ett underbetyg för oppositionen och för borgerligheten. Den nuvarande regeringen har visat sig direkt skadlig för Sverige, och fyra år till av samma politik lär inte göra situationen bättre. Att man inte förmått kommunicera det budskapet tydligare, och visat på de alternativ man själv förespråkar, är oroande. Men än är det inte över, och hoppet om ett maktskifte lever än.

Valets två stora frågor – elkrisen och våldet – är resultatet av lång tids misskötsel. Andra stora frågor – ekonomi, skatter, försvar, integration, utanförskap, vård och skola – har hamnat i skymundan när människor inte kan betala elräkningen eller känna sig trygga på stan, men kommer behöva hanteras under kommande mandatperiod likväl. Det är inga avundsvärda tider nästkommande regering står inför. Många av Sveriges problem är strukturella och kommer ta många år att åtgärda. Fler än en mandatperiod rymmer. Den kommande regeringen riskerar dessutom att tillträda med ett svagt stöd från en splittrad riksdag, och det kommer krävas stor skicklighet för att skapa majoritet bakom nödvändiga men ibland smärtsamma reformförslag. När man väl lyckats skrapa ihop tillräckligt stöd för att ens tillträda.

För den som redan nu är trött på fokusförskjutningar och feltolkningar tycks alltså sämre tider stunda. Allt tyder på att regeringsbildning kommer vara en minst lika komplicerad historia som förra gången.

Vi får hoppas på att talmannen laddad kakfrysen – och att han får sitta kvar, fast kanske ännu hellre som förste vice. Andreas Norléns trygga stämma från kvällsnyheterna är väl det ljus i höstmörkret vi kan hoppas på.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift