Amanda Wollstad: Därför går vi med i Nato

Sveriges Nato-ansökan är med veckans beslut i det ungerska parlamentet inne på slutspurten. Är det något de senaste två åren lärt oss är det att inte ta ut några segrar i förskott, men flaggstången utanför Natohögkvarteret i Bryssel står redo och champagnen ligger på kylning. Snart är Sverige ett land som andra.

Allt eftersom den svenska ansökan har dragit ut på tiden har debatten om Nato kommit att handla om teknikaliteter och datum. När fattas beslut, vem ratificerar, vem filibustrar, när kan vi vänta oss nästa steg? Det är lätt att glömma vad den segdragna processen egentligen handlar om.

I veckan besökte Svensk Tidskrift Estlands huvudstad Tallinn. I ett samtal med Sveriges ambassadör Ingrid Tersman berättade hon om sina besök i estländska skolor, och den första frågan hon alltid får från eleverna: När går ni med i Nato?

För Estland, som för så många andra, är Nato garanten för frihet och självständighet. För att aldrig mer behöva stå ensamma mot en större och starkare granne med drömmar om världsherravälde. Ett naturligt steg på vägen till att bli en stabil, västlig demokrati. Och ett uttryck av solidaritet för alla som befinner sig i samma situation.

När Sverige och Finland skickade in sina medlemsansökningar kallades de estniska parlamentarikerna in särskilt för att behandla ansökningarna. Debatten pågick i timmar när parlamentarikerna skulle beskriva betydelsen av ansökan. När parlamentet till slut gick till beslut ställde sig församlingen upp och applåderade de svenska och finska ambassadörerna på åhörarläktaren.

Efter Sovjets fall, när Estland skulle bygga upp en egen statsapparat och en egen försvarsmakt tog Sverige och Finland en aktiv roll för att utbilda och vägleda. Estniska officerare är utbildade vid finska och svenska skolor.

När Sverige nu snart gör Finland sällskap i Nato går det nordisk-baltiska samarbetet in i en ny era. Vi möts som jämlikar i ett samarbete för att freda och försvara vår frihet, vår självständighet, våra gemensamma värderingar och vår plats på jorden. Det är på alla sätt historiskt.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift