Alliansen 3.0 – live

alliansen3-stor

 
Allianssamarbetet har i många aspekter varit lyckosamt, men många stora och svåra frågor återstår för de som ska leda Alliansen 3.0. Därför flyttar vi nu debatten från tidningssidorna – till sjöss.

I vår serie Alliansen 3.0 funderar ungdomsförbunden, medlemmar, före detta medlemmar, vänner, strateger, ledare och kanske någon ovän på var Allianssamarbetet – och borgerligheten – nu bör ta vägen. De som ska forma framtiden ger oss sin vision, och får i gengäld tips, råd och varningar från de som formade och utgör Alliansen version 1 och 2 – och alla de samarbeten som tidigare format den svenska högern.

Samarbetet har i många aspekter varit lyckosamt. För första gången i modern tid valdes en borgerlig regering om 2010 och med det bröts slutgiltigt socialdemokratis makthegemoni. Fler får behålla mer av sin lön, vilket i grunden kanske är en av de största frihetsreformerna av dem alla. Även den rödaste av Rörelsens ledarskribenter får erkänna att Sverige överlevde två mandatperioder under en Moderat statsminister och med det har debatten för evigt förändrats.

Men många stora, svåra frågor återstår. Två av de största är, som Lars Tobisson påpekar här till höger, de hämmande och sönderreglerade arbets- och bostadsmarknaderna. Sjukvården och välfärden står inför svåra val när en allt äldre befolkning ställer allt högre krav på livskvaliteten.

Om två år sjunker försvarsanslagen under en procent av BNP. Civilförsvarslager och skyddsrum är sedan länge utsålda och nedstängda. I en allt oroligare omvärld står vi sämre rustade än på länge. NATO-opinionen håller på att vända men i riksdagen ligger konfliktlinjerna från kalla kriget fast.

Den svenska utbildningsdebatten tycks ha fastnat i diskussioner om hur man ska mäta och värdera kunskaper men ignorera grundfrågan – hur vi ska förmedla den. Och vem ska betala hela kalaset, när ”entreprenörer” bara hyllas tills de anställer sin första medhjälpare, men aldrig tillåts stabiliseras eller växa?

Den politiska utvecklingen kan inte tillåtas fastna i symbolfrågor, och den svenska borgerligheten kan inte tillåtas luta sig tillbaka bara för att motståndarna gör sitt bästa för att sänka sina egna opinionssiffror.

Därför tar vi debatten ut från tidningssidorna – och till sjöss. Den 25 maj debatterar ledarna för Alliansens ungdomsförbund framtid, samarbete och ideologi under Svensk Tidskrifts ledning ombord på Vieille Montagne, Söder Mälarstrand kajplats 15.

Klockan 18 börjar samtalet, och efteråt finns tid och rum för frågor, mingel och umgänge. Lättare förtäring och något att svalka sig med serveras på plats, och under aftonen presenteras dessutom Svensk Tidskrifts årsbok för 2015.

Anmälan sker till info@svensktidskrift.se senast den 20 maj.

Varmt välkommen att ta en aktiv del i borgerlighetens framtid.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift