A Roadmap Towards the Europe We WantI veckan presenterades en deklaration med fem punkter från de organisationer, däribland Svensk Tidskrift, som tillsammans arrangerar Free Market Road Show. Sammanlagt 27 organisationer har ställt sig bakom deklarationen för ett friare och därmed mer dynamiskt och konkurrenskraftigt Europa, skriver Anders Ydstedt.

De fem punkter som tas upp i deklarationen är avbyråkratisering, förenklade skatter och mer skattekonkurrens, att öppna för mer innovation, slå vakt om vår rätt att använda kontanter och alternativa valutor, liksom ett välfärdsystem för det 21 århundrade med valfrihet och utan tvång.

Deklarationen presenterades av Barbara Kolm, chef för Hayek institutet i Österrike, på ett webbinar och kommenterades av Matt Ridley, författare till How Innovation Works: And Why It Flourishes in Freedom, 2020.

Deklarationen har rätt ingredienser för ett dynamiskt och konkurrenskraftigt EU, konstaterade Matt Ridley. Skulle detta realiseras borde Storbritannien snarast åter ansöka om EU-medlemskap sa Ridley, som varit en starkt uttalade Brexit-förespråkare.

Ridley pekade på hur innovation gör vår värld bättre. Hur innovation utrotar fattigdom och svält. Vi behöver mer innovationer och det snabbare.

Låt oss fundera på hur annorlunda världen sett ut  år 2020 om vi kunde hitta vacciner snabbare. Anledningen till att vi inte har så snabb utveckling är alla de hinder mot innovation vi själva skapar. Vi måste också förstå att man inte kan kommendera fram innovationer. Ibland siktar entreprenörer på en sak men uppnår något helt annat och kanske ännu bättre, exempelvis siktade 3M på ett starkt permanent klister men uppfann det svaga klister som möjliggjorde post-it-lappar. Enligt Ridley så kräver innovation frihet.

Deklarationen från årets Free Market Road Show är en bra kompass för ett friare och mer innovativt Europa. Deklarationen kan läsas här

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift.