Print Friendly, PDF & Email

500 årigt kungavapen 2

Av Redaktionen | 31 december 1949


1949


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

500-årigt kungavapen
Fig. l. Karl Knutsson Bondes sekret från 1448, i vilket det kvadrerade konungavapnet första gången förekommer. Huvudskölden visar statsvapnet tre kronor i
första och fjärde och det gamla riksvapnet från folkungatiden i andra och tredje
fälten. I hjärtskölden är konungens släktvapen placerat.
Fig 2. Konung Albrekts sekret från 1364, i vilket trekronorsvapnet
första gången påträffas.
Fig. 3. Det svenska statssigillet, den s. k. riksklämman, använd av rådet från 1439
och »in vti Konung Christierni II regemente>>. Sigillet visar Erik den helige, hållande
en sköld med den svenska statssymbolen tre kronor.
Fig. 4. Konungavapnet i Gustav Vasas sekret från 1529. Huvudskölden är kvadrerad
med ett kors, från vilket korset i den svenska flaggan leder sitt ursprung. Hjärtskölden visar konungens släktvapen.
·..
~
‘:}

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019