2012 med Svensk Tidskrift

Gott nytt år! Önskar vi på Svensk Tidskrift med årets första nummer.

Särskilt hälsar vi alla nya läsare välkomna. Vi gläds åt att allt fler – 10 000 under förra årets mest lästa månad – läser och uppskattar Svensk Tidskrift.

2011 var ett jubileumsår. Årets sista nummer av Svensk Tidskrift var ett överraskningsnummer till vår ordförande Mats Johansson på hans 60-årsdag den 26/12.

Under hösten fyllde Svensk Tidskrift 100 år. Det firade vi med ett seminarium, jubileumsskriften Texter i tiden och genom att göra hela vår 100-åriga utgivning till ett digitalt arkiv.

Förra året firades också hundraårsdagen av Gösta Bohmans födelse. Därigenom blev 2011 ett moderat märkesår, skriver Norrbottens-Kuriren i en ledare och pekar på den roll båda dessa hundraåringar spelat för svensk politik och idédebatt:
”Både Gösta Bohmans politiska gärning, och den öppensinnade debatten i Svensk Tidskrift borde därför vara intressant inspiration för dem som leder partiets förnyelsearbete.

Gösta Bohmans försök att jämka samman de olika borgerliga viljorna till ett politiskt alternativ gav utdelning i röster. När han lät sig provoceras till att avbryta samarbeten stagnerade partiet. Det är uppenbart att väljarna vill se Moderaterna som ett samlande snarare än ett ideologiskt spetsigt parti.

Men kring ett politiskt parti måste det också finnas en större ideologisk debatt. Gärna av den typ som Svensk Tidskrift kunde uppvisa i början av 1900-talet.”

Vi kan försäkra skribenten att Svensk Tidskrift även under början av 2000-talet har för avsikt att vara ett levande forum för idédebatt. Nu blickar vi framåt mot de kommande 100 åren.

2012 kommer vi att fortsätta följa utvecklingen i presidentvalens Ryssland och USA. Utrikesfrågor och försvars- och säkerhetspolitik är områden som ligger oss varmt om hjärtat vilket syns redan i detta årets första nummer. Men vi vill också fortsätta att bidra till den inrikespolitiska idédebatten. Inte minst för att vi ser att det finns ett stort intresse bland er läsare för detta. När andra lovar ”färre grubblerier över vad döda gamla överklassgubbar från andra århundraden tyckte och tänkte” kommer vi att ge utrymme åt dem som har något intressant att säga.

Årets första nyhet är serien ”Svensk Tidskrift märker ord” som vi introducerar idag och där även läsekretsen inbjudes att delta. Läs mer här.

Maria Eriksson
chefredaktör