2003 nr 5


2003


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2003, NUMMER 5, ÅRGÅNG 90
REDAKTÖRER:
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
Klas Ostman
klas. ostman@chello.se
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
WEBMASTER:
Linda Hansson
linda.hansson@svensktidskrift .se
E·POST:
hb.ekstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBSIDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM :
Edita Communication
LAYOUT OCH OMSLAG :
Jörgen Carlsson
TRYCKERI:
Edita Västra Aros
ADRESS:
Box 2115, 103 13 Stockholm
TELEFON:
08·10 35 98
TELEFAX:
08·204171
PRENUMERAT I ON:
345 kr.
Nordeu:445 kr.
Övriga: 525 kr.
St11deutpris: 100 kr.
Lösuwumer: 49 kr.
Postgiro: 7 27 44-6.
Baukgiro:575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per är.
JSSN 0039-677X
l
9
Moderaterna vid den tredje vågens slut
Den svenska högerns modernisering har varit en två decennier lång
fra mgångshistoria. Men kan moderaterna komma igen, nu när det
moderna projektet inte är i takt med tiden? l av Torbjörn Nilsson
Ödmjuka politiker är som slöa stämjärn
Moderaterna ha r i snart tio år legat på medias terapisoffor för att analysera partiets fel och brister. Skall man lämna 15-procentsnivån är det
hög tid att i stället stå upp för det som är viktigt. l av Magnus Nilsson
Irakkriget fortsätter i Nashville
Kriget i Irak skapade många åsiktssprickor inom det amerikanska
kulturlivet. Men främst splittrade kriget den mest amerikanska av
alla musikformer: countryn. 1 av Ted Bolin och Anders Önnerfält
Är ED-konventets framtid vår?
Visst behöver Europa en konstitution men det duger inte med vad
som helst. Det måste vara rätt konstitution. Och då återstår en del
att göra. 1 av Cecilia Kindstrand
Ingvar Carlsson, de visionslösa uppbrottens man
Ingvar Carlsson vill i sina memoarer framstå som en anspråkslös
pragmatiker, snarare än en eldande visionär. Han fruktade de stora
greppens politik. Är det därför han talar så tyst om den epokgörande
reträtten från ATP-systemet? l av Anders Björnsson
Stockholm vid vägs ände?
Stockholm kan bli centrum i världens mest dynamiska tillväxtregion.
Men inte om de som vill bygga murar runt staden får som de vill.
Tyvärr är den ivrigaste murbyggaren en kommunalpolitiker från
Katrineholm som blivit statsminister. l av Peter Egardt
Företagaren som partiets instrument
Det statsbärande partiet vill ha lönsamma fö retag som kan betala
röstköpen, men accepterar inte fö retagaren. Hon är ett instrument
som förutsätts jobba och slita för att staten skall kunna fö rdela till
andra. 1 av Nils-Eric Sandberg
Inledaren: Makthavarna sominte finns .. . . . . . ….. . ….. .. . . ….. …. . 2
Noterat ………. …… . . . . . . . . . .. ….. . ……………………. 3
Invänt . . . . . … . ……………….. .. . .. … . … . . . . . .. … . . …… 5
Krönika: Per Heister om allt storebror ser . . . …….. . ….. . . . …. . . . . 23
Böcker: Lars Firnmerstad om Stalins hovmördare
och urmänniskornas stora språng …… . … . . …. . . . .. …… . 38
Runeberg drack tsarens skål medan polackerna kämpade . . .. . . .. . 40
Socialdemokratisk myt och moderat motmyt …. … . . ………. .41
Krönika: Peter J Olsson om rödskägg i lösskägg . . ………………. .. 44
• •
lSvensk Tidskrift 12003, nr si D