2003 nr 3


2003


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2003, NUMMER 3-4 ÅRGÅNG 90
REDAKTÖRER:
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
Klas Ostman
klas.ostman@telia.com
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
WEBMASTER :
Linda Hansson
linda.hansson@svensktidskrift.se
E-POST:
hb.ekstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBSIDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Edita Communication
LAYOUT OCH OMSLAG:
Jörgen Carlsson
TRYCKERI:
Edita Västra Aros
ADRESS:
Box 2115, 103 13 Stockholm
TELEFON:
08-10 35 98
TELEFAX:
08-204171
PRENUMERATION:
345kr.
Norden: 445 kr.
Övriga: 525 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer:49 kr.
Postgiro: 7 27 44-6.
Bankgiro:575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per är.
ISSN 0039-677X
6. Museet – malpåse och cirkusarena
Striden står het om vad museer egentligen skall göra- bevara eller visa?
l av Lars Lönnroth
11. Strama tyglar på Bryssel
15.
EU:s styrka är återhållsamheten. l av Göran Lennmarker
Rädslan för skattesänkningar
De som vill ha skatteharmonisering i Europa för att de är rädda att tvingas
till ständiga skattesänkningar oroar sig i onödan. 1 av Henrik RS Olsson
19. Euron är både vacker och hållbar
25.
Det viktigaste argumentet mot EMU är att unionen inte utgör vad som
kallas ett optimalt valutaområde. l av Joakim Stymne
EU:s regler förstör handeln på Internet
Näringslivet försöker spela efter reglerna när det gäller Internet och
e-handeln. Men reglerna är oförståeliga. l av Nicklas Lundblad
28. En israelisk krigshjälte från Gotland
34·
36.
Bertil Krokstedt och Klas Östman
Israel betalar dyrt för !raks frihet
Vägkartan för fred i Mellanöstern är felritad. 1 av Marie- Helene Boccara
Fransmän och amerikaner
– rivaler med mervärdeskomplex
Frankrike och USA kommer att ha dåliga relationer för all överskådlig
framtid. l av Jacob Arfwedson
40. Välfärd förutsätter inte höga skatter
Tillväxten sjunker ju högre skatterna blir. l av Nils-Eric Sandberg
43. Återinför motboken!
Totalkonsumtionsteorin har givit oss dyr sprit och besynnerliga reklamförbud. Motboken var bättre. l av Michael Bejke
Inledaren: Om chefen är psykopat ………….. . .. .. … …………. 2
Insänt …. . .. . . …………. . ….. ……. . …………… . . … … 3
Noterat ……….. . …………… . ………………………… 3
Krönika: Klas Östman om hur Ja-sidan kirrar ett Nej ……….. . …… .. . 5
Krönika: Jan Söderqvist om folkomröstningars förkastlighet …. …….. . . 39
Krönika: Anna Sophia Bonde om Gud ur kranen …………………… 46
Böcker: Lars Firnmerstad om reseskildringar från helvetet ….. . . . . …… .48
Amerika och Europa mellan Hobbes och Kant … . …. . . ……… 50
Kungen var ett barn av revolutionen . ………… . ………….53
Holberg den kloke- och ensamme ………… . ……………55
Krönika: Peter J Olsson om att vinna val genom att passa ……………. 56
• •
l Svensk Tidskrift2oo3, nr 3-41 a