2003 nr 2


2003


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2003, NUMMER 2, ÅRGÅNG 90
REDAKTÖRER:
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
Klas Ost man
klas.ostman@telia.se
ANSVAR IG UTG IVARE:
Hans Birger Ekström
WEBMASTER :
Linda Hansson
linda.hansson@svensktidskrift.se
E-POST:
hb.ekstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBSIDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Edita Communication
LAYOUT OCH OMSLAG :
Jörgen Carlsson
TRYCKER I :
Edita Västra Aros
ADRESS:
Box 2115, 103 13 Stockholm
TELEFON:
08-10 35 98
TELEFAX:
08-204171
PRENUMERAT ION:
345 kr.
Norden: 445 kr.
Övriga: 525 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer: 49 kr.
Postgiro: 7 27 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per är.
ISSN 0039-677X
4
8
12.
Rättvis fördelningspolitik?
Efter en lång tid av emotionell argumentation är det åter acceptabelt
att resonera principiellt och rationellt. l av Danne Nordling
Populärkulturen och finkritiken
Förhållandet mellan konstlitteratur och populärlitteratur håller på att
förändras i grunden. l av Peter Hansen
sjukvården är i kris och har varit det länge
Prestationsnivån i svensk sjukvård är låg. Ökat inflytande för kunderna
och högre krav på personalen är nödvändiga. l av Chris Heister
• •
16 Vårdsektorn kan bli en tillväxtbransch
22
25
29
34·
37
41.
En konsekvens av att sjukvården är skattefinansierad är att konsumtionen hålls tillbaka och produktivitetsförbättringar inte tas till vara.
l av Mats Ekelund
Konstitutioners begränsade makt
Rätt många frågeställningar kring Europas framtid kan besvaras med
att ”det beror på”. l av Carl-Johan Westholm
Bevisbördan ligger på Bryssel
Subsidiaritetsprincipen är ingen juridisk regel och kan inte lagbindas
utan är enbart ett tankeverktyg. l av Ingvar Svensson
Europas omättliga bönder
Nu måste skattebetalare och konsumenter sätta stopp för samförståndet
mellan byråkrater och särintressen i Bryssel. l av Kurt Wickman
Ska Sverige ha en europeisk valuta?
EU är ett fredsprojekt. Det är euron också. Detta tycks ha blivit
bortglömt i den svenska debatten. l av Nils-Eric Sandberg
Nationalisterna blir Europavänner
De svenska socialdemokraterna uppfattade det allt intensivare partisamarbetet mellan liberal-konservativa partier i Europa som ett hot mot
deras monopol på internationella kontakter. 1 av Lars F Tobisson
Röda Norrbotten är nu randigt som en polkagris
Socialdemokraternas långa maktinnehav gjorde dem maktfullkomliga
och självgoda. Till sist blev det för mycket även för tålmodiga norrbottningar. l av Bo Östman
Inledaren: Skryt i kolmörker . . . . . . . … .. …………….. . . . . . .. . … 2
Noterat . …. . . . . . ……… ….. .. .. …….. ………… . . . . . . … . 3
Krönika: Peter J Olsson om tokfeministernas och
MeDonaids historieskrivning .. .. .. … . … . …….. ………. 20
Krönika: Gunnar Larsson om konsekvenserna av billigt kaffe . . . …. . . . … 33
Krönika: Per Heister om att veta vad man vill och inte vill …… . . . . . … . . 40
Böcker: Lars Firnmerstad om algoritmer och ryska danser ……… . ….. .44
Kylig arkitekt byggde för stort imperium … . … . … . . . … .. . . .. 46
Informationsålderns politiska filosofi ……………… ……. .50
Krönika: Dan Hanqvist om Gud, Mammon och kronofogden .. . …….. . … 52
lSvensk Tidskritt !2oo3,nr 21 a