2002 nr 6


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2002, NU MMER 6, ÅRG ÅNG 89
RE DA KT Ö RE R:
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
Klas Ostman
kl as.ostman@svensktidskrift.se
ANSVAR IG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
WEBMASTER :
Linda Hansson
linda.hansson@svensktidskrift.se
E-POST:
hb.ekstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
W EBS IDA :
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Edita Com munivation
LAYOUT OC H OMSLAG:
Jörgen Carlsson
I LLUSTRAT I ON :
Gideon
T RYCKE RI :
Edita Västra Aras
ADRESS:
Box 2115,103 13Stockholm
T ELEFON:
08-10 35 98
TELEFA X:
08-204171
PRENUMERATI ON:
345 kr.
Norden: 445 kr.
Övriga:525 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer: 60 kr.
Postgiro: 727 44-6.
Bankgiro: 5757620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISSN 0039-677X
4
J
1
Ingen ska ta ledningen och makten
Det finns mängder av exempel på hur starka ledare för stora organisationer
varit farliga och få där despotin lett till något gott. l av Lars Firnmerstad
Terrorist med fredspris
Den israeliske folkvalde premiärministern kallas för krigsförbrytare,
medan terrorismens gudfader skiner i glansen av fredspriset på
spiselkransen. l av Gunnar Larsson
Sverige är en återfallsförbrytare
Det är inte USA:s fel att tre svensksomalier saknar rättighetsskydd.
1 av Mikael Rosen
12 Jämn valrörelse i Tyskland
Till mångas förvåning är valet i Tyskland i september en öppen affär.
l av Stephan Eisel
1 Erlander socialiserade, Palme bara förgiftade
Systemskiftet mot högskattestaten och funktionssocialismen skedde på
Erlanders tid. 1 av Håkan Hagwall
20 Kyrka för feminism och politik
Kan man be ”Fader vår” i en feministisk kyrka? l av Anna Sophia Bonde
2 J USA:s missilförsvar är inte långt borta
32
34
3/
Missilförsvaret skall inte bara försvara städer i USA utan också allierade
runt om i världen. l av Ingemar Dörter
Sveriges bittraste man
Det är bittert att väljare ibland föredrar andra politiker än Olle
Svennings kompisar. l av Magnus Nilsson
Varför behöver vissa länder bistånd av andra?
l av Nils-Eric Sandberg
Får lagen lägga sig i vad som helst?
l av Mårten Schultz
Inledaren: När man hyvlar yr det spånor . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . 2
Noterat … .. . ……. .. ……. . … . . …. .. ……. .. … . . .. .. … .. .3
Krönika: Peter J Olsson om stolthet och bias . . . . . …… . .. . . . . . . . . . . . . 33
Krönika: Janerik Larsson om företagare och deras ryggar . .. . . . . . . …. . . 41
Böcker: Vänstervridningen i media granskad … . .. . . . ……… . ……. 42
Påjakt efter finansmäklarens själ .. .. .. . . ….. . .. . .. . . . .. . .. . .43
Clintons maktmissbrukto the bitter end . . . . . .. . . . …. … .. . . . . .44
Hur används skattemiljarderna i trafikpolitiken? .. . . . . .. . … .. . . .45
Politiskt inkorrekt …. . ….. .. . . … . . . ……… . .. . . .. . . . . . .47
Krönika: Carl Rudbeck omkultursubventioner … . .. . . . . … . . . . .. . . .. . . 48
• •
lSvensk Tidskritt l 2oo2, nr 2IIJ