2002 nr 6


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2002, NUMMER 6, ÅRGÅNG 89
REDAKTÖRER :
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
Klas Ostman
klas.ostman@svensktidskrift.se
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
WEBMASTER:
Linda Hansson
linda.hansson@svensktidskrift.se
E- POST:
hb.ekstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBSIDA :
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Edita Communication
LAYOUT OCH OMSLAG :
Jörgen Carlsson
TRYCKERI:
Edita Västra Aros
ADRESS:
Box 2115,10313 Stockholm
TELEFON :
08-10 35 98
TELEFAX:
08-204171
PRENUMERATION:
345kr.
Norden:445 kr.
Ovriga: 525 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer: 49 kr.
Postgiro:7 27 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per är.
ISSN 0039-677X
(
4
Från elituniversitet till masshögskola
Högskoleväsendet har förvandlats helt. Massan har intagit elitens
boningar. Men kring begreppet universitet finns en aura som präglats
av gångna tider. l av Stig Strömholm.
Gudskelov för världspolisen
President Bush har en moralisk skyldighet att agera mot Irak.
Och vi att stödja honom. l av Paul Johnson
Jämlikheten som tvångströja
Om människor är lika beter de sig likadant utan jämlikhetspolitik
Är de olika behövs tvång för att få dem jämlika. lav Nils-Eric Sandberg
19 Ifrågasätt makten
I Sverige har den starka regeringsmakten alltför länge prioriterats före
andra demokratiska och medborgerliga värden. Det borde vara möjligt
att finna stöd för att ändra prioriteringen. l av Mattias Bengtsson
l l En stilla flört med folkviljan
Det är logiskt att socialdemokraterna gjort en tidigare ombudsman i
Byggnadsarbetarförbundet, som kom in i riksdagen efter att ha personalvalskampanjat för att lägga ned en flyktingsförläggning, till ordförande
i arbetsmarknadsutskottet. l av Peter J Olsson
””),….
k.. Gör rent hus med nycentralismen
Det är hög tid att göra rent hus med den historiska och ständigt
ökande centralismen i Sverige. l av Per Ericson
28 Vägen till ett annat Sverige
1970-talets vänstervåg ebbade ut när verkligheten inte ville anpassa
sig till politiken. I två decennier har det i stället varit moderaterna som
styrt politikens förnyelse. Men nu riskerar man att upprepa vänsterns
misstag och vända sig inåt, mot partiets behov, istället för utåt, mot
väljarnas. 1 av Olof Ehrenkrona
Inledaren: Sverige, Sverige, fasterland ………………………….. 2
Noterat …………………………………………………. 3
Krönika: Lars Firnmerstad om talmystik och sociologi ……………….. 5
Krönika: Per Heister om skatterevolten ………… . … ….. ……… 18
Krönika: Jan Söderqvist om jönsiga debattknep …………………… 33
Böcker: Naturbarnet ………………………………………. 34
Ett onödigt krig .. …………. ………………………. .35
Karriär eller barn? . . ……………………………… .. .38
Från maktborgens insida …………………………….. .40
Röda grevinnans kvarlåtenskap .. ………………………. .41
Behövs politikerna i framtiden? ……………….. … ……. .42
Krönika: Carl Rudbeck om snabbskrivare och andra ………………… 44
• •
lSvensk Tidskrift l2002, nr 61 D