2002 nr 5


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2002, NUMMER 5, ÅRGÅNG 89
REDAKTÖRER :
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
Klas Ostman
klas.ostman@svensktidskrift.se
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
WEBMASTER:
Linda Hansson
linda.hansson@svensktidskrift.se
E-POST:
hb.ekstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBS IDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Edita Communication
LAYOUT OCH OMSLAG:
Jörgen Carlsson
TRYCKERI :
Edita Västra Aros
ADRESS:
Box 2115, 103 13 Stockholm
TELEFON:
08-10 35 98
TELEFAX:
08-204171
PRENUMERATION :
345 kr.
Norden: 445 kr.
Ovriga: 525 kr.
Studentpris:Joo kr.
Lösnummer:6o kr.
Postgiro: 7 27 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISSN 0039-677X
s
8
10
12
l;
20
24
27
En pelare för mycket
Om EU:s ”tjuv- och polis”-frågor flyttas från den tredje pelaren slipper
vi att utpekandet av terrorister blir en förhandlingsfråga mellan politiker.
l av Thomas Allvin
Lämna moralen till marknaden!
ED-kommissionen vill tvinga företagen att ta socialt ansvar. Men marknaden har redan visat att det finns bättre lösningar. 1 av Nicklas Lundblad
Rättstaten förfaller i spåren av Göteborg
Lagstiftare som börjar politisera domstolarnas och åklagarnas arbete
begår våld mot demokratins grunder. l av Mårten Schultz
Ett amerikanskt farväl till Europa?
Olikheterna mellan USA och Europa är så stora att när de gemensamma
fienderna inte finns så knakar äktenskapet i fogarna. En skilsmässa
kanske skulle fördjupa vänskapen. l av Victor Davis Hanson
skattehöjningarna 1971 blev räntehelvete 1992
Det är intellektuellt ohederligt att skylla den ekonomiska krisen under
90-talet på den borgerliga regeringen. l av Nils-Eric Sandberg
Kyrkan kan inte älskas av alla!
Ingen kan vara älskad av alla. Allra minst ett kristet samfund som tar
förkunnelsen på allvar. I sin strävan att vara oförarglig riskerar Svenska
Kyrkan att bli oälskad och onödig. 1 av Anna Sophia Bonde
Folkets röst- eller husbondens?
Vägen fram till allmän och lika rösträtt var full med fiffiga manipulationer. Det gällde att inte släppa fram fel folk till valurnorna.
l av Lars Firnmerstad
Biståndet konserverar fattigdom
Om det är de rika länderna som bär ansvaret för u-ländernas misär
betyder det ju omvänt att de rika länderna ansvarar för att situationen
förbättras. Men så konserveras bara fattigdomen. l av Pär Krause
Inledaren: Så var vi där igen …….. …………… .. . . … . . …. . . . . 2
Noterat . . .. . .. . . .. . .. ….. …. ……………………. …. .. . … 3
Krönika: Jan Freese om svindlande skattesänkningar . …. …. . ………. 4
Krönika: Peter J Olsson om det televiserade valet ……. . . . … . . . . . .. . . 19
Krönika: Klas Östman om Berlin och ”Bomber” Harris . . . …… . . . . . . . .. . 29
Böcker: Europeiskt mikrokosmos .. . … … … . . . . … . … .. .. … . . . … 30
Finns det goda i det post-mänskliga . . . . …… . . . . . . . .. . .. …. .34
Napoleon skapade monstret som satte Europa i brand ………. . .36
Slå först och ge aldrig upp … . ……………… . . ………. .38
Ett av världens friaste länder … . . . …… . … .. . …….. ….. .39
Krönika: Jan Söderqvist om medierna och budskapet …… … . . . . .. . . . . 40
• •
lSvensk Tidskrift l2002, nr siD