2002 nr 3


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2002, NUMMER 3-4, ÅRGÅNG 89
REDAK TÖ RER:
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
Klas Ostman
klas.ostm an@svensktidskrift.se
ANSVA RI G U T G IVA R E:
Hans Birger Ekström
W EBMAST ER :
Linda Hansson
linda.hansson@svensktidskrift.se
E- POS T :
hb.ekstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
W E BS I DA:
ny.svensktidskrift.se
FO R M :
Edita Communication
L AYOUT OC H OM SL AG :
Jörgen Carlsson
T RY C K E RI :
Edita Västra Aros
A D RESS :
Box 2H5, 103 13Stockholm
T EL EF O N :
08-10 35 98
TELEFA X :
08-20 4171
PR ENU M ERATI ON :
345 kr.
Norden:445 kr.
Ovriga:525 kr.
Studentpris:100 kr.
Lös11ummer:60 kr.
Postgiro:7 27 44-6.
Bankgiro:575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per är.
ISSN 0039-677X
5
11
14
l;
22
25
28
32
36
42
I det godas tjänst
Kapitalismen är den mäktigaste kraft i det godas tjänst som någonsin
skådats. 1 av Steve Hilton
Journalistisk Jihad i Jenin
Media mäter med olika måttstockar i Mellanösternkonflikten.
l av lisa Abramowicz
The Economist – kraftigt överskattad
l av Cecilia Brinck
Vägen utför
Sedan slutet av 1980-talet har svenskarna upplevt många fö rändringar.
Men inga framsteg. l av Jan Freese
Det socialdemokratiska skattefusket
Det har varit en medveten strävan från socialdemokraterna att dölja för
medborgarna hur mycket de betalar i skatt. l av Nils-Eric Sandberg
Sopa inte Nato under mattan
Viktiga frågor, som EU-, EMU- och Nato-medlemskap bör diskuteras
i valrörelser. 1 av Ann-Sofie Dahl
Dags för rättighetsaktivism i Sverige
Sedan Sverige gick med i EU finns grunden för ett rättighetsskydd värt
namnet. Men rättigheterna börprövas i domstol. l av Gunnar Strömmer
Kameran går, mister President!
Hollywood har gjort politikerporträtten till en egen genre. l av Ted Bolin
Alla dessa dagar av gränslös välvilja
När politiker vill visa handlingskraft och empati utlyser de dagar,
veckor och år för det ena eller mot det andra. l av Clara Wahren
Privatisera yttrandefriheten och demokratin
Allt mer skattepengar läggs på att uppfostra medborgarna att tycka som
staten vill. 1 av Per Heister
Paljetter får sin egen kupe
I det korporativa samhället får man bara kritisera medlemmar av den
egna gruppen. l av Knut Carlqvist
Inledaren: Populismen bor redan här .. . . . .. .. .. . . . . .. . .. … . . .. . .. . . . 2
Noterat . … .. . . . … .. . . . . . . . .. . . . . . ….. . …… . . ….. .. . . . . …. . 3
Krönika: Klas Östman om management by ka-pott .. . . . . . .. . . . . …. . . … . 4
Krönika: Jan Söderqvist om Gud och Mammon ….. . … . .. . … . . . . .. . . . 16
Krönika: Janerik Larsson om Thatcher . . .. ……….. . .. … … . …. .. 21
Böcker: Islamkunskapförenlig med politisk anständighet … . . …. . . . …. 44
Adel- eller styre för, av och med folket? … . … . .. . ……. …. .47
Samtidshistoria i porträttformat . . …. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . … .48
Krönika: Carl Rudbeck om vetenskapswannabes . . . . .. … . .. . .. . . . . . . .. 52
• •
lSvensk Tidskrift 12002, nr 3-41 D