2001 nr 6


2001


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2001, NUMMER 6, ARGAN G 88
REDAKTÖRER:
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
Klas Ostman
klas.ostman@svensktidskrift.se
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
WEBMASTER:
Linda Hansson
linda.hansson@svensktidskrift.se
E-POST:
hb.ekstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBSIDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Graphium InforMera
LAYOUT OCH OMSLAG:
Jörgen Carlsson
ILLUSTRATION:
Gideon
TRYCKERI:
Graphium Västra Aros
ADRESS:
Box 2115,10313 Stockholm
TELEFON:
08-10 35 98
TELEFAX:
08-204171
PRENUMERATION:
345 kr.
Norden: 445 kr.
Ovriga: 525 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer: 6o kr.
Postgiro: 7 27 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per är.
ISSN 0039-677X


12.
16.
20.
22.
25.
Tjäna pengar på skattepengar?
När man granskar argumenten mot vinstdrivna företag i vård och
utbildning finner man att det inte är vinsten som är problemet,
utan konkurrensen. l av Peje Emilsson
Mångfald bättre än monopol
City-universitet läggs ner. Det blev offer för sin egen framgång. Men
nedläggningen visar också att socialdemokratins oförmåga till förnyelse
fortsätter att skada svensk forskning och utbildning. l av Nils Karlson
Viljans triumf
Arvet efter kommunismen består både av massgravar och av en skövlad
natur. Kulsprutorna har bullrat i takt med motorsågar och schaktmaskiner närhelst den nya världsordningen skulle byggas. l av Per Ericson
Statens normalsex skapar nya avvikare
På 1940-talet fick homosexuella män välja mellan att spärras in på
sinnessjukhus eller låta sig kastreras. l av Jens Rydström
Tage Lindbom och välfärdsmänniskan
I ett demokratiskt samhälle råder åsiktsfrihet. Men alltför ofta stannar
rätten på papperet. 1 av Carl Johan Ljungberg
Feminism röjer väg för kollektivism
Feminismen gör jämställdhet till ett kollektivt och därmed politiskt
problem. Den propagerar för ett av politiker detaljstyrt samhälle.
l av Peter Ejemyr
Pensionsreformen ett borgerligt nederlag
Det nya pensionssystemet har knappast en borgerlig profil. Och nu
börjar socialdemokraterna öppet göra anspråk på att ha skapat reformen.
l av Urban Lundberg
• •
32. Mot religion- för tolerans
34·
Har religionen något med terrordåden att göra? l av Nils-Eric Sandberg
Låt Irguns öde bli Hamas
De judiska terrorgrupper som var aktiva i anslutning till att staten Israel
bildades förbjöds och upphörde snart med sin verksamhet. Yassir Arafat
och andra ledare i arabvärlden borde lära av Ben-Gurions exempel.
l av lisa Abramowicz
Inledaren: Vänsterns SA farligare än bin-Ladin . .. . ………………. . . 2
Noterat . … … …. . . … .. ….. . …… ……. …. ….. . … ….. … 3
Krönika: Peter J. Olsson om journalistik . . …….. …. . . ……. . …. .. . 4
Böcker: Ingen plats för demokrati i AtatUrks stat …. .. ………. .. … .. 36
En logiker med mänskligt sökarljus …. . .. …… .. .. . ….. . … .40
Röd stjärna över DDR . .. . ……. ….. ………… . . . . .. …. .41
Krönika: Janerik Larsson om entreprenörskap ……….. . ……. … . .. 43
Krönika: Carl Rudbeck om storhetstiden som kom av sig . . .. . ………. .. 44
lSvensk Tidskrift l2oo1, nr 6111