2001 nr 5


2001


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2001, NUMMER 5, ÅRGÅNG 88
REDAKTÖRER:
PerHeister
pheister@europarl.eu.int
Klas Ostman
klas.ostman@svensktidskrift.se
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
ADMINISTRATION:
Nettan Hellström
WEBMASTER:
Linda Hansson
linda.hansson@svensktidskrift.se
E-POST:
hb.ekstrom
nettan.hellstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBSIDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Graphium InforMera
LAYOUT OCH OMSLAG:
Jörgen Carlsson
ILLUSTRATION:
Gideon
TRYCKERI:
Graphium VästraAras
ADRESS:
Box 2115,103 I3 Stockholm
TELEFON:
o8-10 35 98
TELEFAX:
08-204171
PRENUMERATION:
345kr.
Norden: 445 kr.
Övriga: 525 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer: 6o kr.
Postgiro: 727 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISSN 0039-677X
4 Historien är fortfarande slut
Västerlandets liberala och kapitalistiska system kommer också efter
den 11 september att dominera världen. l av Francis Fukuyama
7• Etik i etikdebatten?
Är det etiskt om banken skänker mina besparingar till välgörande
ändamål? Företagen bör sträva efter lönsamhet snarare än politisk
korrekthet. l av Bo Aulin

15
Montis konkurrensprövning
drabbar Sverige – och EU
När EU stoppade samgåendet mellan FöreningsSparbanken och SEB
agerade kommissionen varken som en bra europe eller som en bra
ställföreträdande bankkund. l av Einar Fryden
Ojämlikhet är bättre än motsatsen
Begreppet låginkomsttagare är ingen meningsfull grund för vare sig
en diskussion om vilka som har det verkligt svårt eller för politiska
åtgärder som skapar dynamik och tillväxt. l av Emil Uddhammar
18. När har man rätt att bryta mot lagen?
l av Mårten Schultz
23.
27.
29.
Utbildning måste få kosta
Det är effektivare och mer rättvist om studenterna betalar för sina
studier än om de som inte tuderar gör det. l av Henrik Jordahl
Tillväxt kräver utbildning
I Sverige utbildar universiteten av tradition huvudsakligen för offentlig
sektor. I USA driver de nära kopplingarna mellan universitet och
näringsliv på tillväxten. l av Nils-Eric Sandberg
FN måste konstrueras om från grunden
Förenta Nationerna lider av grundläggande systemfeL Säkerhetsrådet
domineras av förra seklets stormakter. 1 av Gunnar Larsson
31. Världens bästa tidskrift?
34·
l av Cecilia Brinck
Åter från skuggorna
Estland är ett av de före detta östländer som allra tydligast lämnat
kommunismen bakom sig. Nu har man valt den tidigare ledande
kommunisten Arnold Riiiitel till president. l av Peeter Luksep
Inledaren: Terror utan mål …………………………………… 2
Noterat ……………………………………………….. . . 3
Böcker: Gysi besegrade ostalgin ……………………………… 36
Hitlers kamp mot brott ……. . . … . . … .. . . . …….. .. . …. .37
Mammig statschef brittisk imperiesymbol …………………. .38
Krönika: Carl Rudbeck om VM i litteratur … …. . . …… . …….. . …. 40
• •
lSvensk Tidskrift 12001, nr si D